Miela lopšelio-darželio bendruomene,

metų ratas mums dovanoja bendrystės etapą. Tai susipažinimo, laukimo ir apibendrinimų laikas.

Ačiū už šiltą prisistatymą, priėmimą ir pasidalinimą gerąja patirtimi.

Tegul Jūsų darbuose netrūksta kūrybinių sumanymų, pagarbos ir darnos, bendruomeniškumo. Tegul lydi sveikata, prasmingi darbai, sėkmė. Tegul ateinančios Lietuvos šventės užlieja pilietiškumu, meile mūsų visų ir vaikų širdis!

Nuoširdžiai

l.e.direktorės pareigas

Laimutė Garbačauskienė   

Informuojame, kad nuo 2018 m. spalio mėn. už lopšelio-darželio „Žilvitis“ suteiktas paslaugas galima atsiskaityti per UAB „Viena sąskaita“ sistemą.

1 2 3 7