2018 m. spalio 18 d. lopšelio-darželio “Žilvitis” direktorė Rimutė Naudžiuvienė atostogaus. Vaduos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Kovienė.

Informuojame, kad nuo 2018 m. spalio mėn. už lopšelio-darželio “Žilvitis” suteiktas paslaugas galima atsiskaityti per UAB “Viena sąskaita” sistemą.

1 2 3 7