2024 m. birželio 7 dieną  lopšelyje-darželyje „Žilvitis“  visuomenės sveikatos specialistė Rita Kleinauskienė organizavo sportinį rytmetį „Mažųjų sportas“. Po nuotaikingos mankštos ugdytiniai varžėsi įvairiose estafetėse, žaidė sportinius žaidimus, bandė jėgas virvės traukime. Smagių emocijų netrūko, renginio akimirkos…

2024 m. gegužės 22 d. – gegužės 31 d. vyko tęstinis partnerystės projektas „Draugaujame, žaidžiame ir kalbame“ su lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo grupės ir Medelyno progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniais.

Įstaigų logopedės Gražina ir Daiva, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasa organizavo integruotų veiklų rytmetį „Labas, mokykla!“. Žaisdami, bendraudami, veikdami drauge su kitais ar vieni, vaikai stiprino kalbinio kvėpavimo įgūdžius, mankštino pirštukus, ugdėsi ir tobulino fonologinio suvokimo gebėjimus ir įgūdžius, plėtojo ir tikslino žodyną apie vabzdžius ir vabalus.

Vaikai rankų pirštais imitavo eilėraštį „Saulės linkėjimai“, o saulės spinduliai pažadino bitės personažą, kurį vaikai apibūdino, galėjo įminti mįsles, sugalvoti vardą. Bitė pateikė įvairių užduočių: šiaudeliais pievoje rasti ir surinkti jos draugus – vabzdžius, juos plukdyti vandenyje „Vabaliukų lenktynės“. Smagu buvo žaisti „Vabalų abėcėlę“, nustatyti vabzdžių pavadinimų pirmąjį garsą ir jį susieti su raide, o raides užrašyti piršteliu manų kruopose, pamatuoti vabalų pavadinimų ilgį plojant ir trepsint. Pagal dainelę „Laivelis plaukia“ bitė pakvietė draugus atlikti šokio judesius, vaikai įtvirtino kairės-dešinės, auštai-žemai sąvokas. Vaikų pagaminti vabzdžiai ir vabalai buvo įspūdingi, žaismingi!

Projekto veiklos skatino vaikų  kalbinį aktyvumą, kūrybiškumą, sudarė galimybę patirti bendravimo džiaugsmą, sėkmės jausmą.

 

Informaciją parengė logopedė Gražina Musteikienė

Gegužės 29 dieną lopšelyje-darželyje vyko bendruomenės šventė „Olimpinė šeima“. Džiaugiamės, kad lopšelyje-darželyje yra patys šauniausi vaikai ir jų tėveliai su kuriais praleistas laikas yra nepakartojamas ir neįkainojamas 🙂

Nuo 2024-04-24 iki 2024-05-15 vyko Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų tvaraus (darnaus) vystymosi tikslus atliepiantis projektas „NEPAPRASTOS VANDENS SAVYBĖS!“. Projekto tikslas – dalintis ugdomųjų veiklų patirtimis, patyriminiais atradimais, akcentuojant vandens, vandens telkinių taršą, taršos pasekmes.

Projektu „Nepaprastos vandens savybės!“ susidomėjo 76 Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, meninio ugdymo mokytojai. Visus projekto etapus įvykdė 19 pedagogų.

Projekto koordinatorės Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Janina Grigalaitienė ir Jolita Jankuvienė.

https://drive.google.com/file/d/108F_Y2VT2NH9h95g61ZRx-Fvde1UTvKu/view

Gegužės 3-osios rytas buvo kupinas džiugesio, juoko, nuoširdumo, nes vaikučiai pakvietė mamytes kartu pusryčiauti grupėse ❤️

Linkime gražios ir jaukios šventės ❤️

 

2024-04-26 vyko Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų tvaraus (darnaus) vystymosi tikslus atliepianti konferencija „VANDENS GALIA – MAŽOJO TYRĖJO RANKOSE!“

Konferencijos organizatorius Šiaulių lopšelis-darželis „Žilvitis“ ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras.
Konferencijos koordinatorė Ernesta Petrauskienė, Šiaulių lopšelio-darželio
„Žilvitis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Konferencijos vykdytojos Jolita Jankuvienė, Janina Grigalaitienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės, Lolita Lukoševičienė, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro metodininkė.

Konferencijos idėja gimė siekiant vaikams atskleisti tvarumo principus, kurie gali būti pastebimi ir realizuojami kasdienybėje, kad tvarumas nebūtų nesuprastas, neatkoduotas, svetimas ir primestas terminas ar neįveikiamas gyvenimo būdas. Tvarumą pažindami įvairiais rakursais, galime dalį dalykų, procesų, gyvenimo būdo aspektų atgaivinti, tobulinti, plėtoti, kad būtų saugu ir gera gyventi. Kuo įvairiapusiškiau ir integraliau suvoksime mus supančią aplinką ir situacijas, kuo kritiškiau svarstysime atvejus, tuo kūrybiškesni būsime ir pozityvesnį poveikį turės mūsų veiksmai visuomenei ir gamtai.

Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ švietimo pagalbos specialistės ir gr. „Berželis“ mokytojos inicijavo vaikų išvyką į Šiaulių miesto P. Višinskio viešąją biblioteką. Kelionė autobusu, laikantis saugos reikalavimų, vaikams padarė didžiulį įspūdį! Pėsčiomis pasiekę bibliotekos pastatą išmoko aiškiai pavadinti įstaigą. Pasidalinę į dvi grupes, drauge su mokytojais ir specialistais vaikai dalyvavo edukaciniuose renginiuose: sensoriniuose skaitymuose ir emocinio ugdymo programoje „Kimochiai“.

Drauge su edukologe Jūrate skaitė E. Daciūtės knygą „Drambiai ėjo į svečius“ ir klausydami teksto atliko smagias užduotis: klausėsi vandens čiurlenimo, jautė lengvą drugelio sparnų plazdėjimą, lietė ir margimo bespalvę papūgą, taikė į krepšį, rideno kamuolį, „rovė“ palmes. Turėjo galimybę patirti sensorinio kampelio ramybę ir džiugiai padūkti kamuoliukų baseine.

Edukologė Giedrė vaikus supažindino su „Kimochi“ personažais Vikšreliu, Debesėliu, Balande Meile, Dobilėliu, Lipšniakoje, Kate. Sužinojo personažų įkūnytus jausmus, jų pomėgius. Drauge su personažais drąsino Vikšrelį, kol išsiskleidė jo sparnai, kvietė jį žaisti kartu. Turėjo galimybę susipažinti su bibliotekos žaislais, žaidimais, knygelėmis.

2024 balandžio 10 d.

Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ logopedės G. Musteikienė ir  J. Tušienė organizavo metodinę dieną išvyką pagal ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą “Logopedo veiklos prioritetai įtraukiojo ugdymo kontekste” tema “Bendravimo ir bendradarbiavimo galia, įgyvendinant įtraukiojo ugdymo iššūkius”.

Su miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedais vyko į Plungės lopšelį-darželį „Nykštukas“. Darželio vadovai, mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai svetingai pasitiko dalyvius, sudarė galimybę susipažinti su įstaiga, pasidžiaugti estetiška ir funkcionalia aplinka. Direktorės V. Einikienės ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui A. Vengalienė pranešimas “Įtraukusis ugdymas – personalizuotas ugdymas (-sis) kiekvienam vaikui” skatino aktyviai diskutuoti apie įtraukiojo ugdymo iššūkius ir galimybes bendrojo ugdymo įstaigoje.

Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ specialistės dalijosi patirtimi apie kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų įveikimo strategijas. Dalyviai kalbėjo apie kalbos ugdymo galimybes grupėse, lavinant pojūčius, sekant pasakas.

Dėkojame  Plungės lopšelio-darželio „Nykštukas“ bendruomenei už svetingumą, profesionalumą!

Dėkojame Šiaulių miesto ikimokyklinių įstaigų logopedams už bendrystę, žingeidumą!

G. Musteikienė, J. Tušienė

 

Programos rengėjos G. Musteikienė, J. Tušienė, M. Rovė ir V. Pleikienė organizavo ilgalaikės  kvalifikacijos tobulinimo programos “Logopedo veiklos prioritetai įtraukiojo ugdymo kontekste” tęstinius  II modulio mokymus „Logopedo pagalbos tobulinimas, orientuojantis į įtraukųjį ugdymą“.

Logopedė G. Musteikienė kalbėjo apie individualios pagalbos plano vaikams, kuriems nustatyti ne tik kalbėjimo, kalbos ar komunikacijos sutrikimai, bet ir negalė dėl įvairiapusio raidos ar kitų sutrikimų, rengimą ir jo įgyvendinimą. Ji atkreipė dėmesį, kad autizmo sutrikimą turinčių vaikų poreikiai labai skiriasi, o raidos sutrikimai, pasireiškia kokybiniais socialinio bendravimo, komunikacijos ir elgesio sutrikimais. Vienas ryškiausių vaikų su autizmo spektro sutrikimais verbalinio bendravimo sunkumų – negebėjimas pritaikyti kalbos socialiniam kontekstui.  Socialinė pedagogė J. Tušienė atskleidė fizinės aplinkos pritaikymo aspektus, vizualines užuominas, kurios mažina šių vaikų nerimą ir nepasitenkinimą, padeda sukurti prieinamą ir saugią aplinką. Logopedės M. Rovė ir V. Pleikienė pasidalino patirtimi apie simbolius, jų panaudojimo galimybes vaikams komunikuoti, struktūruoti aplinkas, organizuoti veiklas.

Dalyviai grupėse aktyviai rengė Individualų pagalbos planą, aptarė logopedo veiklos konkrečius tikslus bei pamatuojamus uždavinius. Logopedai kalbėjo apie tai, kaip logopedo pagalbą padaryti ne tik prieinamą, bet ir veiksmingą kiekvienam darželio ugdytiniui.

 

Organizacinė grupės vardu G. Musteikienė

Kovo 28 dieną lopšelyje vyko Išmaniosios kiškučių Velykos. Kiškučiai šoko, sportavo, žaidė, linksmai leido laiką lopšelio-darželio kieme.

Linkime visiems jaukių ir saulėtų Šv. Velykų 🙂

1 2 3 20