2022 metų birželio 16 dieną lopšelis-darželis “Žilvitis” inicijavo ir surengė žaidimų dieną Šiaulių centriniame parke. Į žaidimų dieną atvyko Šiaulių lopšeliai-darželiai “Coliuke”, “Gluosnis”, “Sigutė”, Petro Avižonio ugdymo centras. Vaikai žaidė, sportavo, šoko, kūrė vasaros paveikslus. Buvo linksma ir smagu susitikti su Super Mario, kuris padėjo vaikams įveikti linksmas sportines užduotis.

Birželio 1 dieną lopšelio-darželio „Žilvitis“ vaikai ir bendruomenė šventė Tarptautinę vaikų gynimo dieną  ir vasaros pradžią. Vaikai kartu su pedagogais ir visuomenės sveikatos specialiste šoko, mankštinosi, žaidė, pūtė muilo burbulus, džiaugėsi vaikyste.  Linkime vaikučiams puikios, pilnos įspūdžių vasaros 🙂

Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ ir Medelyno progimnazijos tęstinis partnerystės projektas „Draugaujame, žaidžiame, kalbame“

 Jau kelerius metus lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ir Medelyno progimnazijos priešmokyklinio amžiaus vaikai dalyvauja tęstiniame partnerystės projekte „Draugaujame, žaidžiame, kalbame“. Įstaigų logopedės Daiva ir Gražina organizavo integruotų veiklų rytmetį „Vasaros garsai ir spalvos“. Vaikai prisiminė vasarai būdingus reiškinius, linksmai atliko audiovizualiniams ryšiams formuoti judrias veiklas, išradingai mankštino pirštelius, deklamuodami M. Vainilaičio eilėraštį „Saldiniai obuoliukai“ ir imituodami rankų pirštų judesiais. Iškvėpimo fazei ilginti organizavo žaismingas lenktynes „Kas greičiau nupūs plunksnelę?“, šiaudeliais rinko ir rūšiavo plunksnas pagal spalvas. Daugiausiai džiaugsmo vaikai patyrė žaisdami interaktyvius žaidimus: „Kokio žodžio skiemuo?“, „Rasti porą“, „Vaizdų viktorina“. Sumaniai integruoti STEAM ugdymo metodai į projekto veiklas: vaikai įvairiais būdais tirpdė ledą ir iš lede rastų raidžių dėliojo žodžius, stebėjo, kaip kinta žodžiai, kai praleidžiamas vienas ar kitas garsas, skiemuo. Mažieji dalyviai kūrybiškai margino ir puošė drugelius medžių, krūmų, gėlių, žolių žiedais ir lapais. Rytmetį užbaigė vaikų darbelių paroda „Margaspalviai drugeliai“.

Logopedė Gražina Musteikienė

 

 

Lopšelio-darželio “Žilvitis” ugdytiniai ir auklėtojos dalyvavo Lietuvos mažųjų žaidynių festivalyje. Vaikai patyrė daug smagių emocijų sportuodami kartu su savo bendraamžiais. “Žilvičio” komanda buvo apdovanota medaliais bei taure. Sveikiname ir džiaugiamės kartu su jais 🤩🤩🤩🤩

Gegužės 19 d.  lopšelio-darželio „Žilvitis” ugdytiniai ir bendruomenė dalyvavo sportiniame renginyje „ Mažųjų sportas “. Renginio pradžioje apšilome, skambant nuotaikingai muzikai pasimankštinome, sportiniu žingsniu apkeliavome aplink darželį ir bandėme savo ištvermę ir jėgas varžydamiesi   estafetėse,  futbolo rungtynėse, žaisdami boulingą ir kitus judrius sportinius žaidimus. Vaikai džiaugėsi aktyvia veikla, tad sportuokime, draugaukime, pažinkime judėjimo džiaugsmą ir aukime žvalūs ir sveiki!

Visuomenės sveikatos specialistė Rita Kleinauskienė

Lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ balandžio 25d. grupėse „Berželis“ ir „ Ąžuoliukas“ vyko mokymai „Esu saugus, kai žinau“. Su vaikučiais aptarėme įvairias situacijas, kaip turėtume elgtis gatvėje, kilus gaisrui namuose, pasiklydus mieste ar prekybos centre. Kaip saugiai, neišdykaujant pavalgyti, o pažaidus tik žaidimui skirtais žaisliukais (žaidimams skirtoje erdvėje), juos tvarkingai susidėti į jiems skirtą vietą. Daug ko išmokome ir sužinojome, belieka tik visa tai įgyvendinti. Aukime saugūs ir sveiki.

Visuomenės sveikatos specialistė Rita Kleinauskienė

Lazdynėlio grupė vasario – gugužės mėnesiais dalyvavo tarptautiniame eTwinning projekte „World of colors“. Projekte dalyvavo 16 ugdymo įstaigų iš Lietuvos, Turkijos, Rumunijos, Bulgarijos. Projekto metu vaikai mokėsi, kokios yra pagrindinės spalvos, kaip iš jų išgaunamos kitos spalvos. Veiklų metu vaikai ir pedagogai dalijosi gerąja patirtimi, bendradarbiavo, buvo kuriamos elektroninės knygos, kuriose atsispindėjo projekto metu įgyvendintos veiklos.

Balandžio 15 dieną lopšelyje-darželyje vyko bendruomenės šventė „Išmaniosios Velykos“, kurios metu vaikai aktyviai žaidė, konstravo, lavino meninius gebėjimus, muzikavo, eksperimentavo. Vaikai kartu su tėveliais gamino, margino, konstravo išmaniuosius kiaušinius, kurie papuošė lopšelio-darželio kiemą. Šventės metu vaikai nepamiršo ir tradicinių šv. Velykų papročių, margino margučius įvairiomis technikomis, juos rideno.

2022 m. balandžio 13 d. „Ąžuoliukas“ grupės vaikai dalyvavo orientaciniame žygyje „Šv. Velykas pasitinkant“, kurį organizavo Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centras. Orientacinio žygio metu grupės vaikai žygiavo pagal iš anksto paruoštą kelionės žemėlapį. Šiaulių centriniame parke vaikai gavo QR kodą su paslėpta nuotrauka, pagal kurią turėjo surasti dvi analogiškas vietas. Paruoštose vietose vaikai gavo užduotį iš gamtinės medžiagos sukonstruoti velykinį kiaušinį. Dėkojame partneriams už puikias idėjas, veiklas, bendradarbiavimą.

2022 m. balandžio 12 d.

Šiaulių m. PPT ir VUŠA Edukologijos institutas, Šiaulių LD „Žilvitis“ vadovai, mokslininkai, logopedai organizavo respublikinę mokslinę – praktinę konferenciją „Logopedo vaidmuo įtraukiojo ugdymo kontekste“.

Konferenciją pradėjo Šiaulių m. PPT direktorė J. Urnikienė, ji kalbėjo apie logopedo pagalbos reikšmingumą ikimokyklinio ugdymo įstaigose įtraukiojo ir lygybės ugdymo kontekste. VU ŠA Edukologijos instituto lektorė, logopedė dr. R. Kantanavičiūtė-Petružė atskleidė kiekvienos metodikos, instrumento, kurie naudojami mūsų šalyje ir už jos ribų, tikslą, naudojimo galimybes ir patikimumą. VU ŠA Edukologijos instituto direktorė doc. Dr. I. Kaffemanienė ir lektorė dr. M. Jurevičienė praskleidė ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, komunikacijos, kalbos, kalbėjimo ypatumus. VU ŠA Edukologijos instituto lektorė, logopedė dokt. S. Daniutė sudomino logopedinėje praktikoje taikomomis fonologinio sutrikimo įveikimo strategijomis nacionaliniu ir tarptautiniu kontekstuose. Šiaulių m. PPT ir LD „Žilvitis“ logopedė G. Musteikienė pristatė fonologinio suvokimo vertinimo pagal pasirinktą anketą rezultatus.

Konferencijos antroji dalis vyko sekcijose. Šalies ikimokyklinių įstaigų logopedai praktikai dalinosi gerąja darbo patirtimi, siekiant įveikti ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos, kalbėjimo ir/ar komunikacijos sutrikimus. Pranešėjai pristatė projektines, prevencines veiklas, sėkmingas efektyvaus komandinio darbo patirtis, sukurtas metodines ir inovatyvias priemones, STEAM elementų panaudojimą ir sutrikimų įveikimo strategijas, kurios skatintų vaikus veikti ir  patirti sėkmę.

Renginio organizatoriai sulaukė gerų, palankių diskusijos dalyvių atsiliepimų, gražių padėkos žodžių.

Dėkojame konferencijos pranešėjams už išskirtines žinias, kūrybiškumą, inovatyvumą!

Dėkojame Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto mokslininkams už partnerystę ir įkvėpimą!

Dėkojame Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro specialistams už organizuotumą ir bendrystę!

Dėkojame konferencijos dalyviams už žingeidumą ir aktyvumą!

1 2 3 16