Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ švietimo pagalbos specialistės ir gr. „Berželis“ mokytojos inicijavo vaikų išvyką į Šiaulių miesto P. Višinskio viešąją biblioteką. Kelionė autobusu, laikantis saugos reikalavimų, vaikams padarė didžiulį įspūdį! Pėsčiomis pasiekę bibliotekos pastatą išmoko aiškiai pavadinti įstaigą. Pasidalinę į dvi grupes, drauge su mokytojais ir specialistais vaikai dalyvavo edukaciniuose renginiuose: sensoriniuose skaitymuose ir emocinio ugdymo programoje „Kimochiai“.

Drauge su edukologe Jūrate skaitė E. Daciūtės knygą „Drambiai ėjo į svečius“ ir klausydami teksto atliko smagias užduotis: klausėsi vandens čiurlenimo, jautė lengvą drugelio sparnų plazdėjimą, lietė ir margimo bespalvę papūgą, taikė į krepšį, rideno kamuolį, „rovė“ palmes. Turėjo galimybę patirti sensorinio kampelio ramybę ir džiugiai padūkti kamuoliukų baseine.

Edukologė Giedrė vaikus supažindino su „Kimochi“ personažais Vikšreliu, Debesėliu, Balande Meile, Dobilėliu, Lipšniakoje, Kate. Sužinojo personažų įkūnytus jausmus, jų pomėgius. Drauge su personažais drąsino Vikšrelį, kol išsiskleidė jo sparnai, kvietė jį žaisti kartu. Turėjo galimybę susipažinti su bibliotekos žaislais, žaidimais, knygelėmis.