2021 m. STEAM veiksmų planas

2020 m. STEAM veiksmų planas

Sudaryta darbo grupė STEAM tinklo veiklų organizavimui:

koordinatorė – Daiva Kovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

nariai:           

Vilma Gabalienė, auklėtoja;

Jolita Jankuvienė, auklėtoja;

Rasa Pupininkienė, auklėtoja;

Janina Grigalaitienė, auklėtoja.