Šiaulių lopšelyje-darželyje ugdymas organizuojamas įgyvendinant ikimokyklinės įstaigos ugdymo programą „Žingsnelis po žingsnelio“.

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS teikiamas vaikui nuo 3 iki 5-6 metų. Ugdymo procesas orientuojamas į vaiką, jo poreikius. Vaikai įtraukiami į kūrybinę, sportinę, kultūrinę bei pažintinę veiklą. Dinamiška, informatyvi, psichologiškai ir fiziškai saugi ugdymo aplinka padeda užtikrinti visapusišką vaikų vystymąsi. Pagrindinis vaikų ugdymo metodas yra žaidimas. Žaidžiant ugdomi pažinimo gebėjimai, lavinami judėjimo įgūdžiai, susipažįstama su aplinkiniu pasauliu ir savo vieta jame. Žaislai ir priemonės veiklos centruose žadina vaikų saviraišką, lavina visus pojūčius. Eksperimentuodami, ieškodami ir atrasdami, vaikai patys, savais būdais patikrina, ar tie sprendimai teisingi, pasisemia informacijos. Taip įpranta rinktis, pamatyti, įveikti sunkumus, kritiškai mąstyti ir formuoti sąvokas.

 

Padėti vaikams pažinti ir suprasti savo jausmus ir elgesį, išbandyti ir perimti naujus emocinio atsako ir elgesio būdus padeda  Tarptautinė programa „Zipio draugai“  ir  https://www.kimochis.com/.

Vaikai mokomi įveikti kasdienius sunkumus, atpažinti savo jausmus ir apie juos kalbėti, išbandyti  ir taikyti būdus, kurie padeda pasijusti geriau, o taip pat padėti kitiems vaikams arba suaugusiems, turintiems kokių nors sunkumų. Vaikystėje įgiję gebėjimą įveikti sunkumus, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik vaikystėje, bet ir paauglystėje bei suaugus. 

 

Vaikų meninį ugdymą organizuoja meninio ugdymo mokytoja Ada Rimkutė

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
15.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00

 

Paskelbus karantiną valstybiniu lygmeniu ir nutraukus ugdymo procesą įstaigoje, ugdymo procesas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu, vadovaujantis Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašu

 

Nuo 2011/2012 m. m. darželyje pradėtos vykdyti programos Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose 

Šių programų tikslas – mitybos kokybės gerinimas,  pieno produktų, vaisių vartojimo skatinimas, sveikos mitybos įgūdžių ugdymas. Programos metu šalia kasdieninio meniu vaikams papildomai tiekiami pieno produktai: kefyras, jogurtas, varškė, sūris ir vaisiai.