Šiaulių lopšelis-darželis „Žilvitis“ viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams lėšų nemokėjo.