Pranešėjų apsauga, informacijos apie pažeidimus teikimas

Praneškite jeigu Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ susidūrėte su galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administraciniu nusižengimu, tarnybiniu nusižengimu ar darbo pareigų pažeidimu, taip pat šiurkščiu privalomų profesinės etikos normų pažeidimu ar kitu, grėsmę viešajam interesui keliančiu arba jį pažeidžiančiu, teisės pažeidimu, apie kuriuos sužinojote iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su lopšeliu-darželiu „Žilvitis“.

Informaciją apie pažeidimus lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ gali palikti esami ir buvę darbuotojai ar asmenys sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, praktikos, savanorystės ir pan.) susiję su lopšeliu-darželiu „Žilvitis“.

Informacija apie pažeidimus lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ teikiama dėl:

  • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai,
  • pavojaus aplinkai,
  • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams, teismams vykdant teisingumą
  • neteisėtos veiklos finansavimo,
  • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo,
  • neteisėtu būdu įgyto turto,
  • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą,
  • kito grėsmę viešajam interesui keliančio arba jį pažeidžiančio teisės pažeidimo.

 

Rekomenduojame Asmeniui pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą  Pranešimo forma 

 

Teisės aktais reglamentuojantys pranešėjų apsaugą ir vidinio apie pažeidimus teikimo kanalo sukūrimą: