Jei Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, prašome pranešti lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui Ernestai Petrauskienei telefonu (8 41)  52 54 67 arba elektroniniu paštu zilvitis.pavaduotoja@gmail.com. Pranešėjai, nurodę savo kontaktus, nustatyta tvarka informuojami apie pranešimo gavimą ir jo nagrinėjimo rezultatus. Bus reaguojama ir į anoniminius pranešimus.

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2020-2023 m. korupcijos prevencijos programa ir prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas