Lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2021-2023 m. strateginis planas

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2021-2023 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas

Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2020-2022 m. strateginis planas

Lopšelio-darželio„Žilvitis“ 2020 m. veiklos planas

Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2019-2021 m. strateginis planas

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2019 m. veiklos planas

 Lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2018 m. ikimokyklinio ugdymo programa „Žingsnelis po žingsnelio“

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2018-2020 m. strateginis planas

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2018 m. veiklos planas

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2017-2019 m. strateginis planas

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2017 m. veiklos planas

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2016-2018 m. strateginis veiklos planas

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2016 m. veiklos planas

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2015-2017 m strateginis veiklos planas

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2015 m veiklos planas

 

smiley