Finansinės ataskaitos 2024 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 

Veiklos rezultatų ataskaita 

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m.

Aiškinamasis raštas 2023

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023

Finansinės ataskaitos 2023 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės ataskaitos 2023 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 

Veiklos rezultatų ataskaita 

Finansinės ataskaitos 2023 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m.

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2022

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m.

Finansinės ataskaitos 2022 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas 

Finansinės būklės ataskaita 

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės ataskaitos 2022 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas 

Finansinės būklės ataskaita 

Veiklos rezultatų ataskaita 

Finansinės ataskaitos 2022 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas 

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita 

 

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m.

Žilvitis VSAKIS 2021

Finansinės ataskaitos 2021 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas 

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės ataskaitos 2021 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas – II ketv

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės ataskaitos 2021 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės ataskaitos 2020 m. IV ketvirtis

FBA_20_IV

Mok.l.atsk20m

20mVSAKIS

aišk_r_20VSAKIS

VRA_20_IV

Finansinės ataskaitos 2020 m. III ketvirtis

AR_20III

F2_20III_K

F2_20IIIB

F2_20IIIsp

F2_153

F2_1443

Fr2_20IIILik

AR_20III

FBA_20_III

VRA_20_III

Finansinės ataskaitos 2020 m. II ketvirtis

AR_20II

FBA_20_II

VRA_20_II

Aiškin.rašt_20I

F2_BII

F2_KII

F2_LII

F2_SpII

nauj_F-1_II

 

Finansinės ataskaitos 2020 m. I ketvirtis

20_F-1

Aiškinamasis raštas 2020 I ketv.

B-F2,I 

 K-F2,I 

 L_F2,I

Sp-F2,I

AR_20I

FBA_20_I

VRA_20_I