Finansinės ataskaitos 2018 m. III ketvirtis

Finansavimo sumos 2018 III ketv.

Aiškinamasis raštas 2018 III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2018_III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018_III ketv.

 

Finansinės ataskaitos 2018 m. II ketvirtis

Finansavimo sumos 2018 m. II ketv.

Aiškinamasis raštas 2018 m. II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2018 m._II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita_2018 m._II ketv. 

 

Finansinės ataskaitos 2018 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2018 I ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2018 I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 I ketv.

Finansavimo sumos_2018 I ketv.

Finansinės ataskaitos 2017 m. IV ketvirtis

Ataskaitų rinkinys 2017 IV ketv.

Aiškinamasis raštas_2017 m. IV ketv.

Finansinės ataskaitos 2017 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2017 m. III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m._III ketv.

Finansinės sumos 2017 m._III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m._III ketv.

Finansinės ataskaitos 2017 m. II ketvirtis

Finansinės sumos 2017 m._II ketv.

Aiškinamasis raštas_2017m. II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m._II ketv.

Veiklos rezultatų analizė 2017 m._II ketv.

Finansinės ataskaitos 2017 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2017 m. I ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. I ketv.

Finansinės sumos 2017 m. I ketv.

Veiklos rezultatų analizė 2017 m. I ketv.

Finansinės ataskaitos 2016 m. IV ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2016 m. IV ketv.

Finansinės ataskaitos 2016 m. III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. III ketv.

Veiklos rezultatų analizė 2016 m. III ketv.

Aiškinamasis raštas 2016 m. III ketv.

Finansinės ataskaitos 2016 m. II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. II ketv.

Aiškinamasis raštas 2016 m. II ketv.

Finansinės ataskaitos 2016 m. I ketvirtis

 Finansinės būklės ataskaita 2016 m. I ket.

 Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. I ketv.

Aiškinamasis raštas 2016 m. I ketv.

Finansinės ataskitos 2015 m. IV ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. IV ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. IV ketv. 

Aiškinamasis raštas 2015 m. IV ketv.

Finansinės ataskaitos 2015 m. III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. III ketv..

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. III ketv.

Aiškinamasisi raštas 2015 m. III ketv.

Finansinės ataskaitos 2015 m. II ketvirtis

 Finansinės būklės ataskaita 2015 m.  II ketv.

 Veiklos rezultatų ataskaita  2015 m.  II ketv.

Aiškinamasis raštas 2015 m. II ketv.

Finansinės ataskaitos 2015 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2015 m I ketv

Forma Nr2 30 2015

 Forma Nr2 33 2015

Forma Nr2 151 33 14 2015

  Forma Nr2 151 2015

  Forma Nr2 153 2015

  Forma Nr2 bendra 2015

  Forma Nr2 IU 2015

  Forma Nr2 K 2015 bendra

 Forma Nr2 PU 2015

 Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. I ketv.

Finansinės ataskaitos 2014 m. IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2014 m.  IV ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslesnę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų likučiai

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014-12-31 duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2014-12-31 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014-12-31 duomenis

Finansinės ataskaitos 2014 m. III ketvirtis

20_VSAFAS (finans.sumos) III k.

Aiškinamasis_raštas_2014_III_ketv.

Finansinės būklės atask. III ketv. (2)

 

Finansinės ataskaitos 2014 m. II ketvirtis

 

20_VSAFAS (finans.sumos) II k.

Aiškinamasis_raštas_2014_II_ketv.

Finansinės būklės atask. II ketv.

Finansinės ataskaitos 2014 m. I ketvirtis

20_VSAFAS (finans.sumos) I k.

Aiškinamasis_raštas_2014_I_ketv.

Finansinės būklės atask. 2014 m. I ketv.

2012 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Parsisiųsti MS Word formatu