Finansinės ataskaitos 2022 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas 

Finansinės būklės ataskaita 

Veiklos rezultatų ataskaita 

Finansinės ataskaitos 2022 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas 

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita 

 

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m.

Žilvitis VSAKIS 2021

Finansinės ataskaitos 2021 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas 

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės ataskaitos 2021 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas – II ketv

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės ataskaitos 2021 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės ataskaitos 2020 m. IV ketvirtis

FBA_20_IV

Mok.l.atsk20m

20mVSAKIS

aišk_r_20VSAKIS

VRA_20_IV

Finansinės ataskaitos 2020 m. III ketvirtis

AR_20III

F2_20III_K

F2_20IIIB

F2_20IIIsp

F2_153

F2_1443

Fr2_20IIILik

AR_20III

FBA_20_III

VRA_20_III

Finansinės ataskaitos 2020 m. II ketvirtis

AR_20II

FBA_20_II

VRA_20_II

Aiškin.rašt_20I

F2_BII

F2_KII

F2_LII

F2_SpII

nauj_F-1_II

 

Finansinės ataskaitos 2020 m. I ketvirtis

20_F-1

Aiškinamasis raštas 2020 I ketv.

B-F2,I 

 K-F2,I 

 L_F2,I

Sp-F2,I

AR_20I

FBA_20_I

VRA_20_I

Finansinės ataskaitos 2018 m. IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2018 IV ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 IV ketv.

Aiškinamasis raštas_2018 IV ketv. (biudžeto)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (F1_metinė)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018-12-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018-12-31 (Kl)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018-12-31 (Slik)

Biudžeto išlaidų sąmato vykdymo ataskaita 2018-12-31 (Sl)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018-12-31 (Bl)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2018-12-31

 

Finansinės ataskaitos 2018 m. III ketvirtis

Finansavimo sumos 2018 III ketv.

Aiškinamasis raštas 2018 III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2018_III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018_III ketv.

Aiškinamasis raštas_2018 III ketv. (biudžeto)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018-09-30 (Slik)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018-09-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018-09-30 (Spl)

Biudžetos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018-09-30 (Kl)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018-09-30 (Bl)

Biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (F1_30)

Biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (F1_32)

Biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (F1_33)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2018-09-30

 

Finansinės ataskaitos 2018 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas_2018 m. II ketv. (biudžeto)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (F1-30)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (F1_32)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (F1_33)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018-06-30 (Slik)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018-06-30 (Spl)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018-06-30 (Kl)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018-06-30 (Bl) 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2018-06-30

Finansavimo sumos 2018 m. II ketv.

Aiškinamasis raštas 2018 m. II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2018 m._II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita_2018 m._II ketv. 

 

Finansinės ataskaitos 2018 m. I ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018-03-31 (BI)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018-03-31 (KI)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018-03-31 (Slik)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018-03-31 (SpI)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2018-03-31 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2018-03-31 (F1-30)

Biuždetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2018-03-31 (F1_33)

Aiškinamasis raštas 2018 m. I ketv. (biudžeto)

Aiškinamasis raštas 2018 I ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2018 I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 I ketv.

Finansavimo sumos_2018 I ketv.

Finansinės ataskaitos 2017 m. IV ketvirtis

Ataskaitų rinkinys 2017 IV ketv.

Aiškinamasis raštas_2017 m. IV ketv.

Aiškinamasi raštas_2017 m. IV ketv. (biudžeto)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2017-12-31 (F1 33)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita F2(30)IV

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita F2(141)iuIV

Biudžetos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita F2(141)puIV

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita F2(151)BIV

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita F2(151)tvorIV

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita F2(153)vandIV

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita F2(1435)iuIV

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita F2(1435)puIV

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita F2(1436)IV

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita FNr2(33)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita FNr4.12

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Fr2(153)žaidIV

Finansinės ataskaitos 2017 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2017 m. III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m._III ketv.

Finansinės sumos 2017 m._III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m._III ketv.

Aiškinamasis raštas 2017-09-30 (biudžetas)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2017-09-30 (F1_33)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017-09-30 

Biudžeto išlaidų sąmatoas vykdymo ataskaita 2017-09-30 (Nr2 PU_141)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-09-30 (Nr2(151)B)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-09-30 (Nr2(33))

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-09-30 (Nr2(141)IU)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-09-30 (Nr2(151)tvora)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-09-30 (Nr2(153)v)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-09-30 (Nr2(1435)IU)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-09-30 (Nr2(1436)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-09-30 (Nr2(1435)PU)

Finansinės ataskaitos 2017 m. II ketvirtis

Finansinės sumos 2017 m._II ketv.

Aiškinamasis raštas_2017m. II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m._II ketv.

Veiklos rezultatų analizė 2017 m._II ketv.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2017-06-30 (F1_33)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-06-30 (Slik)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-06-30 (Spl)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-06-30 (Bl)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-06-30 (Vamzdynas)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-06-30 (F2_1435IU_II)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-06-30 (F2_1435PU_II)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-06-30 (F2_1436II)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-06-30 (F2_BII)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-06-30 (F2_KIU_II)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-06-30 (F2_KPUII)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017-06-30

Finansinės ataskaitos 2017 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2017 m. I ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. I ketv.

Finansinės sumos 2017 m. I ketv.

Veiklos rezultatų analizė 2017 m. I ketv.

Aiškinamasis raštas_2017-03-31 (biudžeto)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2017-03-31 (F1-33)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2017-03-31 (F1-30)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-03-31 (Bl) 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-03-31 (Kl)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-03-31 (IU)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-03-31 (Spl)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-03-31 (Slik)

 

Finansinės ataskaitos 2016 m. IV ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2016 m. IV ketv.

Finansinės ataskaitos 2016 m. III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. III ketv.

Veiklos rezultatų analizė 2016 m. III ketv.

Aiškinamasis raštas 2016 m. III ketv.

Finansinės ataskaitos 2016 m. II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. II ketv.

Aiškinamasis raštas 2016 m. II ketv.

Finansinės ataskaitos 2016 m. I ketvirtis

 Finansinės būklės ataskaita 2016 m. I ket.

 Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. I ketv.

Aiškinamasis raštas 2016 m. I ketv.