Laisva  darbo vieta

 

2019-10-30 iki 2019-11-13 skelbiama atranka meninio ugdymo (muzikos) mokytojo darbo vietai užimti Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis“

Mokyklos pavadinimas: Šiaulių lopšelis-darželis ,,Žilvitis“

Pareigybės pavadinimas: meninio ugdymo (muzikos) mokytojas

Darbo krūvis: 0,5  etato

Darbo sutarties rūšis: Terminuota. Nustatomas bandomasis laikotarpis (trys mėnesiai).

Įdarbinimas nuo 2019-11-18

Kvalifikaciniai reikalavimai meninio ugdymo mokytojui:

  1. Aukštasis universitetinis, arba jam prilygstantis išsilavinimas ir įgyta ikimokyklinio ugdymo mokytojo arba dalyko mokytojo kvalifikacija (išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo metodikos kursų).
  2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
  • Gebėti naudotis IKT  ir jas valdyti (technologinis raštingumas);
  • Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbų mokėjimo lygių sistemą).

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • gyvenimo aprašymą;
  • pretendentai atrankai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentus galima pateikti asmeniškai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai pateikiami iki 2019-11-13 d. 17 val.

Pokalbio data 2019-11-14

(dokumentams priimti nustatomas 15 kalendorinių dienų terminas, įskaitant paskelbimo dieną).

 

Dokumentus pateikti adresu:

Lopšelis-darželis ,,Žilvitis“

Marijampolės g. 8,

Telefonas: (8 41) 54 52 67

El. Paštas: zilvitis@splius.lt

 http://www.ldb.lt/LDBPortal/Pages/PositionOpeningPublic/PublicOpenPositionCard.aspx?branch=POSearch&pageId=2fbc80ae-de03-4afd-ab95-8f048e80325c&itemID=ad31b8fa-a414-4d64-8c09-1afc72e6de80