Lopšelio-darželio taryba

Pirmininkė – Gražina Musteikienė, logopedė;

Sekretorė – Rasa Pupininkienė, auklėtoja;

Nariai:  

     Dovilė Žalpienė, tėvų atstovas;

Rūta Gadliauskienė, tėvų atstovė;

Eglė Bertulienė, tėvų atstovė;

Aistė Savickienė, raštinės administratorė;

Rita Malevičienė, vietos bendruomenės atstovė.

 

Pedagogų taryba

Pirmininkė – Ingrida Mazrimienė, direktorė.

Sekretorė –  Ernesta Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Narės:

Ada Rimkutė, meninio ugdymo mokytoja;

Gražina Musteikienė, logopedė;

Justina Tušienė, specialioji pedagogė;

Milda Didaronkienė, socialinė pedagogė;

Vaida Lazdauskienė, auklėtoja;

Vilma Gabalienė, auklėtoja;

Janina Grigalaitienė, auklėtoja;

Monika Šlaustienė, auklėtoja;

Zita Bagdonienė, auklėtoja;

Rasa Pupininkienė, auklėtoja;

Vida Beleckienė, auklėtoja;

Aušra Adomaitienė, auklėtoja;

Jolita Jankuvienė, auklėtoja

 

Lopšelio-darželio darbo taryba

Pirmininkė – Zita Bagdonienė, auklėtoja;

Nariai:  

     Rasa Pupininkienė, auklėtoja;

Laima Ivanauskienė, valytoja, kiemsargė.