Lopšelio-darželio taryba

Pirmininkė – Gražina Musteikienė, logopedė;

Sekretorė – Rasa Pupininkienė, auklėtoja;

Nariai:  

     Vykintas Savickas, tėvų atstovas;

Daivutė Juodelė, tėvų atstovė;

Ala Ivanova, tėvų atstovė;

Rita Malevičienė, vietos bendruomenės atstovė;

Asta Norkuvienė, vyr.buhalterė.

 

Pedagogų taryba

Pirmininkė – Eglė Ivanauskaitė-Rimšė, direktorė.

Sekretorė – Daiva Kovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Narės:

Ada Rimkutė, meninio ugdymo mokytoja;

Gražina Musteikienė, logopedė;

Nijolė Lisienė, auklėtoja;

Vilma Gabalienė, auklėtoja;

Janina Grigalaitienė, auklėtoja;

Dalia Navikaitė, auklėtoja;

Zita Bagdonienė, auklėtoja;

Danguolė Pivorienė, auklėtoja;

Rasa Pupininkienė, auklėtoja;

Vida Beleckienė, auklėtoja;

Nijolė Baltramaitienė, auklėtoja;

Sonata Janauskienė, socialinė pedagogė.