Laisvos vietos lopšelyje-darželyje:

Lopšelio gr. 3 m. amžiaus gr. 4 m. amžiaus gr. 5 m. amžiaus gr. Skirtingo amžiaus gr.  kartu su ikimokyklinėse jungtinėse PUG kartu  su PUG jungtinėse Savaitinėse gr. Iš viso laisvų vietų
0 0 0 0 0 0 0 0

Informacija atnaujinama situacijai pasikeitus

 

 

Informacija apie laisvas vietas Šiaulių miesto lopšeliuose-darželiuose skelbiama Šiaulių miesto savivaldybės internetineje svetainėje:

http://atviri.siauliai.lt/laisvos-vietos-lopseliuose-darzeliuose/