DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS, ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PAREIGYBEI

 

Eil. Nr. Vardas pavardė Pareigos Atliekamos funkcijos Specialieji reikalavimai Telefonas El.paštas
1. Aušra Adomaitienė Auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija (8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
2. Zita Bagdonienė Auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija (8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
3. Vida Beleckienė Auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija (8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
4. Reda Samkienė Auklėtojo padėjėja Grupių patalpų tvarkymas ir pagalba auklėtojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis išsilavinimas (8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
5. Rasa Čepaitienė Auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija (8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
6. Danutė Čepulienė Auklėtojo padėjėja Grupių patalpų tvarkymas ir pagalba auklėtojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis išsilavinimas (8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
7. Milda Didaronkienė Socialinė pedagogė Socialinės pedagoginės pagalbos teikimas Išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir socialinio pedagogo kvalifikacija (8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
8. Vilma Gabalienė Auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija (8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
9. Janina Grigalaitienė Auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija (8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
10. Ingrida Mazrimienė Direktorė Įstaigos veiklos organizavimas ir vykdomų funkcijų užtikrinimas Aukštasis koleginis išsilavinimas (8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
11. Laima Ivanauskienė Valytoja, kiemsargė Patalpų valymas, kiemo teritorijos tvarkymas Profesinė kvalifikacija nebūtina (8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
12. Janina Janėnienė Maitinimo paslaugų administratorė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo organizavimas Aukštesnysis ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas
iki 1995 metų
(8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
13. Jolita Jankuvienė Auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija (8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
14. Daiva Kovienė Mokytojo padėjėja Pagalbos, ribotų galimybių savarankiškai dalyvauti ugdymo(si) procese turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams, teikimas Vidurinis išsilavinimas (8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
15. Diana Kunkulytė-Mačanskienė Mokytojo padėjėja Pagalbos, ribotų galimybių savarankiškai dalyvauti ugdymo(si) procese turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams, teikimas Vidurinis išsilavinimas (8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
16. Vaida Lazdauskienė Auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija (8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
17. Stasys Mažeika Darbininkas, kiemsargis Remonto darbų vykdymas, kiemo teritorijos tvarkymas Profesinė kvalifikacija nebūtina (8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
18. Gražina Musteikienė Logopedė Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sutrikimų Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo ar defektologo kvalifikacija (8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
19. Reda Paldavičienė Auklėtojo padėjėja Grupių patalpų tvarkymas ir pagalba auklėtojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis išsilavinimas (8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
20. Ernesta Petrauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ugdymo programų vykdymas ir metodinės veiklos organizavimas Aukštasis universitetinis išsilavinimas (8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
21. Rasa Pupininkienė Auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija (8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
22. Regina Radžiuvienė Vyr. virėja Maisto patiekalų gaminimas Vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija (8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
23. Ada Rimkutė Meninio ugdymo mokytoja Meninės veiklos organizavimas Išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir muzikos mokytojo kvalifikacija (8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
24. Laima Možeikienė Mokytojo padėjėja Pagalbos, ribotų galimybių savarankiškai dalyvauti ugdymo(si) procese turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams, teikimas Vidurinis išsilavinimas (8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
25. Aistė Savickienė Raštinės (archyvo) vedėja Dokumentų valdymas Aukštesnysis ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas
iki 1995 metų
(8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
26.  Samanta Trinkūnaitė Judesio korekcijos specialistė Kūno kultūros ir kitos aktyvios veiklos organizavimas Išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir judesio korekcijos specialisto kvalifikacija (8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
27. Julita Strazdauskaitė Auklėtojo padėjėja Grupių patalpų tvarkymas ir pagalba auklėtojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis išsilavinimas (8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
28. Sigita Strazdauskienė Auklėtojo padėjėja Grupių patalpų tvarkymas ir pagalba auklėtojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis išsilavinimas (8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
29. Monika Šlaustienė Auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Išsilavinimas, atitinkantis Švietimo įstatymo reikalavimus, ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija (8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
30. Nijolė Tekorienė Virėja Maisto patiekalų gaminimas Vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija (8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
31. Stefanija Tučinskienė Auklėtojo padėjėja Grupių patalpų tvarkymas ir pagalba auklėtojui ugdymosi procese teikimas Vidurinis išsilavinimas (8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt
32. Justina Tušienė Specialioji pedagogė Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sutrikimų Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo ar defektologo kvalifikacija (8 41) 545 267 zilvitis@splius.lt