Tėvų paramos ataskaita už 2023 m.

Mieli tėveliai,

nuoširdžiai dėkojame, kad paremiate ir skiriate 1,2 proc. gyventojų pajamų mokestį lopšeliui darželiui. Jūsų finansinė parama labai svarbi. Savo indėliu Jūs prisidedate gerinant bei kuriant jaukią ir saugią ugdymo aplinką, kuri suteikia vaikams teigiamų emocijų ir lavina jų kūrybinę raišką.

Paramą galima teikti:
* internetu, jeigu naudojatės elektronine bankininkyste;
* nuėjus į mokesčių inspekciją;
* lopšelio-darželio identifikavimo numeris (kodas) – 190529876,
* adresas Marijampolės g.8, 76193 Šiauliai.

Informaciją lopšelyje-darželyje teikia kiekvienos grupės auklėtojos, raštinės administratorė (tel. 54-52-67).

 

Iš anksto dėkojame už Jūsų paramą.

Lopšelio-darželio direktorė