Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą tvarka

 

Vaikų priėmimo į įstaigą sąlygos:

Vaikai į įstaigą priimami pagal prašymo registravimo datą.
Iki einamųjų metų kovo 1 d. vaiko, įrašyto į eilę, tėvai (globėjai) pakartotinai patvirtina pageidavimą lankyti įstaigą nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d.

Tėvai (globėjai) pakartotinai nepatvirtinę pageidavimo lankyti įstaigą, praranda vietą eilėje ir vaikas į įstaigą priimamas tik esant laisvai vietai.

 

Priimant vaiką į švietimo įstaigą, turi būti pateikti šie dokumentai:

  • tėvų prašymas dėl vaiko priėmimo į įstaigą;
  • vaiko gimimo liudijimo originalas ir kopija;
  • sveikatos ministro patvirtintas vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a);
  • pažyma apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą įstaigoje (jei vaikas atvyko iš kitos švietimo įstaigos).

 

Savivaldybės tarybos sprendimas

Tvarkos aprašas

Prašymo pavyzdys