Vaiko gerovės komisija

Komisijos pimininkė – Daiva Kovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Rasa Pupininkienė, auklėtoja;

Nariai:

Gražina Musteikienė, logopedė;

Eglė Bertulienė,  visuomenės sveikatos biuro specialistė;

Dalia Navikaitė, auklėtoja;

Nijolė Lisienė, auklėtoja;

Ala Ivanova, tėvų atstovė.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Pirmininkė – Daiva Kovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Janina Grigalaitienė, auklėtoja;

Indrė Pažereckienė, neformaliojo ugdymo mokytoja;

Gražina Musteikienė, logopedė;

Silva Sabaliauskienė, Švietimo skyriaus Veiklos analizės ir neformaliojo ugdymo poskyrio vyriausioji specialistė.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) metodinė grupė

Pirmininkė – Janina Grigalaitienė, auklėtoja;

Sekretorė – Vida Beleckienė, auklėtoja;

Nariai:

Indrė Pažereckienė, neformaliojo ugdymo mokytoja;

Gražina Musteikienė, logopedė;

Nijolė Lisienė, auklėtoja;

Monika Šlaustienė, auklėtoja;

Rasa Pupininkienė, auklėtoja;

Zita Bagdonienė, auklėtoja;

Nijolė Baltramaitienė, auklėtoja;

Irena Teodora Radavičienė, auklėtoja;

Dalia Navikaitė, auklėtoja;

Danguolė Pivorienė.

Įvaizdžio kūrimo komandos darbo grupė

Koordinatorė – Daiva Kovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Sekretorė – Irma Mochovienė, ūkio dalies vedėja

Nariai:

Gražina Musteikienė, logopedė;

Janina Grigalaitienė, auklėtoja