Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Gražina Musteikienė, logopedė;

Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Justina Tušienė, specialioji pedagogė;

Nariai:

Jolita Jankuvienė, auklėtoja;

Rasa Pupininkienė, auklėtoja.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Pirmininkė – Eglė Ivanauskaitė-Rimšė, direktorė;

Nariai:

Janina Grigalaitienė, auklėtoja;

Ada Rimkutė, meninio ugdymo mokytoja;

Gražina Musteikienė, logopedė;

Silva Sabaliauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Metodinė grupė

Pirmininkė – Janina Grigalaitienė, auklėtoja;

Sekretorė – Vida Beleckienė, auklėtoja;

Nariai:

Ada Rimkutė, meninio ugdymo mokytoja;

Gražina Musteikienė, logopedė;

Justina Tušienė, specialioji pedagogė;

Monika Šlaustienė, auklėtoja;

Rasa Pupininkienė, auklėtoja;

Zita Bagdonienė, auklėtoja;

Vaida Lazdauskienė, auklėtoja;

Vilma Gabalienė, auklėtoja;

Aušra Adomaitienė, auklėtoja;

Jolita Jankuvienė, auklėtoja.