Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Ernesta Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Justina Tušienė, specialioji pedagogė;

Komisijos sekretorė – Vilma Gabalienė, auklėtoja.

Nariai:

Milda Didaronkienė, socialinė pedagogė;

Gražina Musteikienė, logopedė;

Monika Stancevičienė, judesio korekcijos specialistė;

Jolita Jankuvienė, auklėtoja;

Rasa Pupininkienė, auklėtoja.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Pirmininkė – Eglė Ivanauskaitė-Rimšė, direktorė;

Nariai:

Janina Grigalaitienė, auklėtoja;

Ada Rimkutė, meninio ugdymo mokytoja;

Gražina Musteikienė, logopedė;

Gintarė Juškienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Metodinė grupė

Pirmininkė – Jolita Jankuvienė, auklėtoja;

Sekretorė – Rasa Čepaitienė, auklėtoja;

Nariai:

Ada Rimkutė, meninio ugdymo mokytoja;

Gražina Musteikienė, logopedė;

Justina Tušienė, specialioji pedagogė;

Milda Didaronkienė, socialinė pedagogė;

Monika Stancevičienė, judesio korekcijos specialistė;

Janina Grigalaitienė, auklėtoja;

Vida Beleckienė, auklėtoja;

Monika Šlaustienė, auklėtoja;

Rasa Pupininkienė, auklėtoja;

Zita Bagdonienė, auklėtoja;

Vaida Lazdauskienė, auklėtoja;

Vilma Gabalienė, auklėtoja;

Aušra Adomaitienė, auklėtoja.