Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Ernesta Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Justina Tušienė, specialioji pedagogė;

Komisijos sekretorė – Vilma Gabalienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai:

Milda Didaronkienė, socialinė pedagogė;

Gražina Musteikienė, logopedė;

Monika Stancevičienė, judesio korekcijos specialistė;

Jolita Jankuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rasa Pupininkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Pirmininkė – Ernesta Petrauskienė, direktorė;

Nariai:

Janina Grigalaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rasa Pupininkienė, meninio ugdymo mokytoja;

Gražina Musteikienė, logopedė;

Gintarė Juškienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Metodinė grupė

Pirmininkė – Jolita Jankuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Sekretorė – Rasa Čepaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Nariai:

Ada Rimkutė, meninio ugdymo mokytoja;

Gražina Musteikienė, logopedė;

Justina Tušienė, specialioji pedagogė;

Milda Didaronkienė, socialinė pedagogė;

Monika Stancevičienė, judesio korekcijos specialistė;

Janina Grigalaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Vida Beleckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Monika Šlaustienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rasa Pupininkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Zita Bagdonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Vaida Lazdauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Vilma Gabalienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aušra Adomaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.