admin

1 2 3 10

Vadovaujantis Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279, 10 ir 14 punktais, Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorės Eglės Ivanauskaitės-Rimšės 2019 metų veiklos ataskaita (toliau – ataskaita) skelbiama viešai internetinėje svetainėje www.darzeliszilvitis.lt ir pateikiama svarstyti bendruomenei ir Lopšelio-darželio tarybai.
Bendruomenė per 10 dienų (iki 2020-01-30) nuo ataskaitos paskelbimo turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo Lopšelio-darželio tarybai.
Pasiūlymus galite siųsti Lopšelio-darželio tarybos pirmininkei Gražinai Musteikienei el. p. grazina.musteik@gmail.com.

Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorės Eglės Ivanauskaitės-Rimšės 2019 metų veiklos ataskaita

Gerb.Tėveliai, laukiantys eilėje patekti į lopšelį-darželį „Žilvitis“,

informuojame, kad 2019 m. gruodžio 12 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-459 pakeistas Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas. Atkreipkite dėnesį į šio aprašo 11 ir 12 punktus (Aprašą pridedame).

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelis-darželis „Žilvitis“ nuo 2019 m. gruodžio 10 d. pripažintas sveikatą stiprinančia mokykla.

Lapkričio 14 d. minėjome tolerancijos ir draugystės dieną. Šių metų tolerancijos simbolis- švyturys, kuris simbolizuoja pagalbą, empatiją. Vaikučiai su grupių auklėtojomis gamino švyturius, vėliau juos pristatinėjo, žiūrėjo filmuką apie draugystę ir kartu su socialine pedagoge Sonata aptarė tolerancijos, draugystės, jautrumo svarbą.

Plačiau

2019-11-08 Šalčininkų raj. Jašiūnuose vyko jau tradiciniu tapęs Lietuvos „Žilvičių“ darželių susitikimas. Šiais metais diskutuota apie netradicinių edukacinių aplinkų kūrimą, regiono savitumą ir vaikų ugdymo(si) sąsajas.

Rugsėjo 26 dieną darželio pedagogės dalyvavo Šiaulių miesto švietimo įstaigų kūrybiniame plenere „Rudens mozaika 2019. Tegul žydi laisvė”. Pleneras buvo skirtas Šiaulių miesto gimtadieniui ir Baltijos kelio 30-ečiui paminėti.
Plenero mozaikas galite pamatyti vaikų žaidimų ir laisvalaikio parke „Beržynėlis”, Gegužių g. /Dainų g., Šiauliai.

 

1 2 3 10