admin

Užgavėnės OP OP OP praūžė lopšelio-darželio kieme, kuriame šeimininkavo Ožka, o Lašininis ir Kanapinis bandė visiems įrodyti, kuris yra stipresnis, vikresnis, šmaikštesnis. Juoko ir geros nuotaikos netrūko. Pašokę, pažaidę ir išlydėję Lašininį, saulėje kepėme blynus, kurie buvo labai gardūs.

Informuojame, kad nuo 2024-02-01, atsižvelgiant į LR socialinės paramos įstatymo pokyčius ir Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkį, keičiasi įkainis už pietus.

Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas: 

  • už patiekalų gamybą –  0,58 Eur;
  • už produktus:
Grupės 1 maitinimas (pusryčiai arba vakarienė 1 maitinimas (pietūs) 2 maitinimai (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir vakarienė) 3 maitinimai (pusryčiai, pietūs, vakarienė)
Lopšelio grupės 0,61 Eur 1,24 Eur 1,85 Eur 2,47 Eur
Darželio ir priešmokyklinės grupės 0,70 Eur 1,50+0,60* Eur

(buvo:1,50+0,30* Eur)

2,20+0,60* Eur(buvo: 2,20+0,30* Eur) 2,90+0,60* Eur(buvo: 2,90+0,30* Eur)

Pastaba. *Darželio ir priešmokyklinėse grupėse pietų atlyginimo dydis už produktus taikomas Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir pagal Savivaldybės mero potvarkiu patvirtintus nemokamo maitinimo įkainius.

Šiaulių miesto savivaldybės mero 2024 m. sausio 24 d. potvarkis Nr. M-96 „Dėl lėšų mokinių nemokamo maitinimo produktams įsigyti Šiaulių miesto savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose dydžio nustatymo“ Peržiūrėti dokumentą

2024 m. sausio 16 d.

Grupės „Berželis“ vaikai, jų mokytoja bei logopedė dalyvavo respublikinėje vaikų konferencijoje „SteaM kitaip“ ir pristatė pranešimą „Keliaujame formų takeliu“. Pranešime apibendrino veiklas, kuriose vaikai įtvirtino žinias apie geometrines formas, skaičiaus kiekio sąvokas. Grupės vaikai kūrė skritulio, kvadrato, stačiakampio ir trikampio formų daiktus: sniego senelius iš maišelių ir vatos, popieriaus, eglutes iš šiaudelių, dovanėles iš vielučių, štampavo lėkštutes. Skaičiavo, kiek tokios pat formos kūrybinių darbelių galima sutalpinti po skirtingomis formomis, dėliojo formas iš pagaliukų. O kokios formos sudėti iš pagaliukų negalima? Ar jūs žinote? Vaikai tai puikiai suprato, todėl skritulio formą sukūrė iš spalvotų vielučių.

Renginyje dalyvavo kitų miesto ir šalies lopšelių-darželių vaikai ir jų mokytojai, specialistai. Renginyje organizuotose vaikų dirbtuvėlėse buvo įdomu kurti išmaniuosius skaičius!

Grupės vaikų veiklas konferencijoje puikiai pristatė Goda ir Mantė. Aiškiai, sklandžiai ir drąsiai pristatė savo PIRMĄJĮ pranešimą ir gavo PIRMĄJĮ DIPLOMĄ.

AČIŪ grupės „Berželis“ vaikams už smalsumą!

Vaikų tėveliams už bendrystę!

Grupės mokytojai ir logopedei už paskatinimą!

2023 m. gruodžio 6 d. Šiaulių lopšelis-darželis „Žilvitis“ bendradarbiaudami su Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centru organizavo respublikinę metodinę praktinę konferenciją „Ikimokyklinio amžiaus vaikų matematinis ugdymas. Iššūkiai ir galimybės“ pagal lopšelio-darželio „Žilvitis“ pedagogų parengtą kvalifikacijos tobulinimo programą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų matematinis ugdymas (Katinas Pliusas).

Visus metus šalies lopšeliai-darželiai „Žilvitis“ įgyvendino parengtos priemonės „Katinas Pliusas“ užduotis, kurios padeda vaikams suprasti dėstomą medžiagą, sudaro sąlygas daugumą užduočių atlikti savarankiškai. Pedagogai vedė seminarą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų matematinis ugdymas, tobulinant skaičiavimo gebėjimus. Teorija ir praktika“, rengė konsultacijas ir atviras metodines veiklas „Matematinis ugdymas naudojant aktyvius STEAM ugdymo metodus“. Programos baigiamajame renginyje respublikinėje konferencijoje įstaigų vadovai, pedagogai, švietimo pagalbos specialistai dalijosi praktine patirtimi, inovatyviais metodais, idėjomis apie veiksmingą vaikų matematinį ugdymą, pristatė sukurtas metodines ir IT priemones.

Ernesta Petrauskienė, Šiaulių lopšelio-darželio pavaduotoja kalbėjo apie vaikų patiriamus sunkumus ir būdus padedančius ugdyti vaiko skaičiavimo gebėjimus. Dr. Orinta Šalkuvienė, Šiaulių Medelyno progimnazijos ugdymą organizuojanti skyriaus vedėja ir pradinių klasių mokytoja, pabrėžė, kad nuosekliai ir sistemingai naudojami įvairūs mokymosi metodai, kurie skatina vaikus aktyviai veikti, tyrinėti, padeda suprasti, įsiminti ir palyginti, sėkmingai ugdo vaikų matavimo ir skaičiavimo gebėjimus, o skaičiavimo veikla lavina vaikų pažinimo procesus.

Pedagogai ir specialistai dalijosi gerąja patirtimi apie matematinių gebėjimų ugdymo svarbą vaikų raidai, strategijas ir priemones, kurios leistų matematinių, skaičiavimo gebėjimų ugdymą padaryti patrauklų ir prieinamą kiekvienam darželio ugdytiniui.

Darželio „Eglutė“ ir „Berželio“ grupės 2023 m. spalio 1 d. – 2024 m. gegužės 31 d. dalyvaus projekte „Futboliukas“, kurį inicijuoja Lietuvos masinio futbolo asociacija (MaFA) ir Lietuvos futbolo federacija (LFF).

Kiekvieną kelionės mėnesį vaikų lauks nauji iššūkiai ir išbandymai, nes futbolą galima pažinti ne tik žaidžiant aikštelėje, bet ir kuriant, atliekant įvairias lavinamąsias užduotis. Visa tai leis suvokti futbolą kaip veiklą, apjungiančią įvairias veiklos sritis.

Projekto tikslas – naudojant žaidimus ir pedagoginę „smagaus futbolo žaidimo koncepciją“ suteikti vertingos ir praturtinančios žaidimo patirties vaikams, taip pat populiarinti futbolą, sudominant jaunuosius žaidėjus ir ugdant įvairiausius jų talentus.

Projektą įgyvendina ikimokyklinio ugdymo mokytojos Vilma Gabalienė ir Rasa Pupininkienė.

 

2023 m. spalio 30 d. Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ logopedė G. Musteikienė ir specialioji pedagogė J. Tušienė su Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos, miesto ikimokyklinių įstaigų metodinio būrelio logopedais ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro specialistais organizavo tarptautinę metodinę praktinę konferenciją „Logopedo veiklos prioritetai įtraukiojo ugdymo kontekste: iššūkiai ir galimybės“.

Konferenciją pradėjo Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ l. e. p. direktorė I. Mazrimienė. Ji kalbėjo apie logopedo pagalbos reikšmingumą ugdymo įstaigose įtraukiojo ir lygybės ugdymo kontekste. Direktorė atkreipė dėmesį į šeimos įsitraukimo į ugdymosi procesą svarbą, kad sėkmingai įgyvendinti  įtraukiojo ugdymosi principus.

Konferencijos pirmos dalies pranešėjai supažindino dalyvius su  švietimo / logopedo pagalbos organizavimo ypatumais siekiant įtraukųjį ugdymą sėkmingai įgyvendinti Lietuvoje ir užsienio šalyse. VU ŠA Edukologijos instituto asistentė, logopedė dr. R. Kantanavičiūtė-Petružė ir Šiaulių miesto PPT, Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ logopedė ekspertė G. Musteikienė apibūdino ir atskleidė kalbos įsisavinimo lygmenų ypatumus, pateikdamos naują požiūrį į kalbos raidos periodizaciją, žodyno reikšmę sėkmingai vaiko komunikacijai.

Konferencijos antroje dalyje šalies ikimokyklinių įstaigų logopedai praktikai, mokytojai, specialistai ir psichologai dalinosi gerąja darbo patirtimi, siekiant įveikti ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos, kalbėjimo ir/ar komunikacijos sutrikimus. Pranešėjai pristatė projektines, prevencines veiklas, sukurtas metodines ir inovatyvias priemones ir sutrikimų įveikimo strategijas, kurios skatintų vaikus veikti ir patirti sėkmę. J. Tušienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ vyresnioji specialioji pedagogė, L. Petkuvienė Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ logopedė metodininkė, J. Pranckevčiūtė Balčiūnienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ logopedė, pristatė pranešimą „Kuo logopedas gali būti naudingas tobulinant komunikavimo kompetenciją?“.

Konferencijoje buvo pristatyti stendiniai pranešimai apie aktyvų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų dalyvavimą ugdymosi procese pagal savo galias. Vadovai, logopedai, mokytojai, judesio korekcijos specialistai siūlo panaudoti žaismės principą organizuojamoje veikloje, pasakų metodą, STEAM elementus, projektines veiklas ir siekti darnaus komandų bendravimo ir bendradarbiavimo. Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui E. Petrauskienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja R. Pupininkienė pristatė stendinį pranešimą „Tvarus bendradarbiavimas – kelias į sėkmę“.

Renginio organizatoriai sulaukė gerų konferencijos dalyvių atsiliepimų, gražių padėkos žodžių.

Dėkojame Šiaulių progimnazijos vadovui ir specialistams už svetingumą, jaukumą ir bendrystę!

Dėkojame Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro specialistams už organizuotumą!

Dėkojame konferencijos pranešėjams už išskirtines žinias, kūrybiškumą, inovatyvumą!

Dėkojame konferencijos dalyviams už žingeidumą ir aktyvumą!

Organizacinio komiteto vardu G. Musteikienė

Nuotraukų autorė J. Tušienė.

 

Rugsėjo 22 dieną lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ vyko akcija „Diena be automobilio“. Šią dieną lopšelio-darželio ugdytiniai rinkosi su paspirtukais, dviratukais ir puoštais batukais. Vaikučiai buvo informuoti apie oro taršą, apie galimybę naudotis kitomis, neteršiančiomis oro ir gamtos transporto priemonėmis. Darželio kiemelyje vyko „transporto priemonių“ paradas, nuotaikinga mankšta, estafetės ir įvairūs judrūs žaidimai…

Renginį organizavo sveikatos specialistė Rita Kleinauskienė, l-d „Žilvitis“ bendruomenė

 

Rugsėjo 1-ąją dieną lopšelio-darželio „Žilvitis“ bendruomenė kartu su nuotaikingais piratais leidosi į naujų mokslo metų kelionę. Piratai vasaros metu sukaupė didžiulį lobį, kuriuo šventės metu pasidalino su visomis lopšelio-darželio grupėmis.

Linkime visai bendruomenei sėkmingų, kupinų atradimų mokslo metų.

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2023 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. Š-190 „Dėl ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbo organizavimo 2023 metų  vasaros laikotarpiu“ lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 29 d. bus laikinai nutrauktas darbas. Vaikai, pageidaujantis šiuo laikotarpiu lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą, bus perkelti į lopšelį-darželį „Žirniukas“.

Dėl darželių darbo vasaros laikotarpiu