2023 m. gruodžio 6 d. Šiaulių lopšelis-darželis „Žilvitis“ bendradarbiaudami su Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centru organizavo respublikinę metodinę praktinę konferenciją „Ikimokyklinio amžiaus vaikų matematinis ugdymas. Iššūkiai ir galimybės“ pagal lopšelio-darželio „Žilvitis“ pedagogų parengtą kvalifikacijos tobulinimo programą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų matematinis ugdymas (Katinas Pliusas).

Visus metus šalies lopšeliai-darželiai „Žilvitis“ įgyvendino parengtos priemonės „Katinas Pliusas“ užduotis, kurios padeda vaikams suprasti dėstomą medžiagą, sudaro sąlygas daugumą užduočių atlikti savarankiškai. Pedagogai vedė seminarą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų matematinis ugdymas, tobulinant skaičiavimo gebėjimus. Teorija ir praktika“, rengė konsultacijas ir atviras metodines veiklas „Matematinis ugdymas naudojant aktyvius STEAM ugdymo metodus“. Programos baigiamajame renginyje respublikinėje konferencijoje įstaigų vadovai, pedagogai, švietimo pagalbos specialistai dalijosi praktine patirtimi, inovatyviais metodais, idėjomis apie veiksmingą vaikų matematinį ugdymą, pristatė sukurtas metodines ir IT priemones.

Ernesta Petrauskienė, Šiaulių lopšelio-darželio pavaduotoja kalbėjo apie vaikų patiriamus sunkumus ir būdus padedančius ugdyti vaiko skaičiavimo gebėjimus. Dr. Orinta Šalkuvienė, Šiaulių Medelyno progimnazijos ugdymą organizuojanti skyriaus vedėja ir pradinių klasių mokytoja, pabrėžė, kad nuosekliai ir sistemingai naudojami įvairūs mokymosi metodai, kurie skatina vaikus aktyviai veikti, tyrinėti, padeda suprasti, įsiminti ir palyginti, sėkmingai ugdo vaikų matavimo ir skaičiavimo gebėjimus, o skaičiavimo veikla lavina vaikų pažinimo procesus.

Pedagogai ir specialistai dalijosi gerąja patirtimi apie matematinių gebėjimų ugdymo svarbą vaikų raidai, strategijas ir priemones, kurios leistų matematinių, skaičiavimo gebėjimų ugdymą padaryti patrauklų ir prieinamą kiekvienam darželio ugdytiniui.