Nuo 2024-04-24 iki 2024-05-15 vyko Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų tvaraus (darnaus) vystymosi tikslus atliepiantis projektas „NEPAPRASTOS VANDENS SAVYBĖS!“. Projekto tikslas – dalintis ugdomųjų veiklų patirtimis, patyriminiais atradimais, akcentuojant vandens, vandens telkinių taršą, taršos pasekmes.

Projektu „Nepaprastos vandens savybės!“ susidomėjo 76 Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, meninio ugdymo mokytojai. Visus projekto etapus įvykdė 19 pedagogų.

Projekto koordinatorės Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Janina Grigalaitienė ir Jolita Jankuvienė.

https://drive.google.com/file/d/108F_Y2VT2NH9h95g61ZRx-Fvde1UTvKu/view