2024-04-26 vyko Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų tvaraus (darnaus) vystymosi tikslus atliepianti konferencija „VANDENS GALIA – MAŽOJO TYRĖJO RANKOSE!“

Konferencijos organizatorius Šiaulių lopšelis-darželis „Žilvitis“ ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras.
Konferencijos koordinatorė Ernesta Petrauskienė, Šiaulių lopšelio-darželio
„Žilvitis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Konferencijos vykdytojos Jolita Jankuvienė, Janina Grigalaitienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės, Lolita Lukoševičienė, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro metodininkė.

Konferencijos idėja gimė siekiant vaikams atskleisti tvarumo principus, kurie gali būti pastebimi ir realizuojami kasdienybėje, kad tvarumas nebūtų nesuprastas, neatkoduotas, svetimas ir primestas terminas ar neįveikiamas gyvenimo būdas. Tvarumą pažindami įvairiais rakursais, galime dalį dalykų, procesų, gyvenimo būdo aspektų atgaivinti, tobulinti, plėtoti, kad būtų saugu ir gera gyventi. Kuo įvairiapusiškiau ir integraliau suvoksime mus supančią aplinką ir situacijas, kuo kritiškiau svarstysime atvejus, tuo kūrybiškesni būsime ir pozityvesnį poveikį turės mūsų veiksmai visuomenei ir gamtai.