Programos rengėjos G. Musteikienė, J. Tušienė, M. Rovė ir V. Pleikienė organizavo ilgalaikės  kvalifikacijos tobulinimo programos “Logopedo veiklos prioritetai įtraukiojo ugdymo kontekste” tęstinius  II modulio mokymus „Logopedo pagalbos tobulinimas, orientuojantis į įtraukųjį ugdymą“.

Logopedė G. Musteikienė kalbėjo apie individualios pagalbos plano vaikams, kuriems nustatyti ne tik kalbėjimo, kalbos ar komunikacijos sutrikimai, bet ir negalė dėl įvairiapusio raidos ar kitų sutrikimų, rengimą ir jo įgyvendinimą. Ji atkreipė dėmesį, kad autizmo sutrikimą turinčių vaikų poreikiai labai skiriasi, o raidos sutrikimai, pasireiškia kokybiniais socialinio bendravimo, komunikacijos ir elgesio sutrikimais. Vienas ryškiausių vaikų su autizmo spektro sutrikimais verbalinio bendravimo sunkumų – negebėjimas pritaikyti kalbos socialiniam kontekstui.  Socialinė pedagogė J. Tušienė atskleidė fizinės aplinkos pritaikymo aspektus, vizualines užuominas, kurios mažina šių vaikų nerimą ir nepasitenkinimą, padeda sukurti prieinamą ir saugią aplinką. Logopedės M. Rovė ir V. Pleikienė pasidalino patirtimi apie simbolius, jų panaudojimo galimybes vaikams komunikuoti, struktūruoti aplinkas, organizuoti veiklas.

Dalyviai grupėse aktyviai rengė Individualų pagalbos planą, aptarė logopedo veiklos konkrečius tikslus bei pamatuojamus uždavinius. Logopedai kalbėjo apie tai, kaip logopedo pagalbą padaryti ne tik prieinamą, bet ir veiksmingą kiekvienam darželio ugdytiniui.

 

Organizacinė grupės vardu G. Musteikienė