2024 m. kovo 19 d. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ vyko Šiaulių miesto Pedagoginės psichologinės tarnybos, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro ir lopšelio-darželio „Žilvitis“ inicijuotos ilgalaikės programos „LOGOPEDO VEIKLOS PRIORITETAI ĮTRAUKIOJO UGDYMO KONTEKSTE“ pirmos dienos mokymai „Logopedo pagalbos tobulinimas, orientuojantis į įtraukųjį ugdymą“.

Logopedė G. Musteikienė pristatė mokymų tikslus, kalbėjo apie autizmo sutrikimą turinčių asmenų diagnostinius požymius, svarbiausius ikimokyklinio amžiaus vaikų įtraukiojo ugdymo aspektus, kai vaiko raidos sutrikimai, pasireiškia kokybiniais socialinio bendravimo, komunikacijos ir elgesio sutrikimais. Specialioji pedagogė J. Tušienė atkreipė dėmesį, kad įtraukusis ugdymas, tai procesas kuriame atsižvelgiama į socialinę, kultūrinę ir mokymosi įvairovę ir remiamasi veiksniais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis mokymuisi. Ji pristatė aplinkų, dienotvarkės, veiklų metodus, būdus ir galimybes, papildomo vizualinio struktūravimo strategijas. Logopedės V. Pleikienė ir M. Rovė pristatė paveikslėlis bei simbolius, veiklų struktūravimo sekas ir kvietė dalyvius diskusijai.

Mokymų dalyviai aktyviai dalijosi patirtimis apie tai, kad keičiasi logopedo vaidmuo įtraukiojo ugdymo kontekste, siekiant į ugdymo procesą įtraukti vaiko tėvus ir kitus ugdyme dalyvaujančius asmenis. Daug kalbėta apie aplinkų pritaikymo galimybes, veiklų ir papildomo vizualinio struktūravimo metodus ir priemones. Dalyviai grupėse ir bendrai atliko užduotis, įtvirtindami žinias ir gebėjimus.

Dėkojame dalyviams už žingeidumą, aktyvų dalyvavimą ir darbingą, bet jaukią aplinką!

Organizacinės grupės vardu

Gražina Musteikienė

 

Norime pasidalinti džiugia žinia 😊

Šiaulių lopšelis-darželis „Žilvitis“  – Lietuvos olimpinio komiteto programos „Olimpinė karta“ narys!

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ bendruomene,

 

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2024-03-07 priėmė sprendimą Nr. T-61 „Dėl pritarimo reorganizuoti Šiaulių lopšelį-darželį „Žilvitis, prijungiant jį prie Šiaulių Medelyno progimnazijos.

Informuojame Jus, kad nuo 2024-09-01 Šiaulių Medelyno progimnazija vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies programas lietuvių kalba ir ugdymo procesą organizuoja patalpose, esančiose Birutės g. 40 ir Marijampolės g. 8, Šiauliuose.

 

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ administracija

Kovo 8 dieną Žilvičio bendruomenė sportavo, bėgo ir linksmai paminėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.

Sveikiname visus su gražia artėjančia Lietuvos švente.

 

Lazdynėlio grupėje įgyvendinamas tarptautinis eTwinning projektas „Montesorri mathematics“, kuriame dalyvauja mokytojai ir jų ugdytiniai iš aštuonių šalių: Lietuvos, Kroatijos, Turkijos, Latvijos, Rumunijos, Ispanijos, Graikijos ir Jordanijos. Projekto tikslas plėtoti  vaikų matematinius gebėjimus taikant montesori metodiką. Projekto metu partneriai aktyviai bendradarbiauja įgyvendinant bendras veiklas, dalijasi patirtimi ir idėjas. Pirmojo projekto  partnerių susitikimo metu mokytojai įgijo žinių apie montesori pedagogiką ir kaip ji taikoma ikimokykliniame ugdyme. Projektą įgyvendina ikimokyklinio ugdymo mokytoja Monika Šlaustienė.

Užgavėnės OP OP OP praūžė lopšelio-darželio kieme, kuriame šeimininkavo Ožka, o Lašininis ir Kanapinis bandė visiems įrodyti, kuris yra stipresnis, vikresnis, šmaikštesnis. Juoko ir geros nuotaikos netrūko. Pašokę, pažaidę ir išlydėję Lašininį, saulėje kepėme blynus, kurie buvo labai gardūs.

Informuojame, kad nuo 2024-02-01, atsižvelgiant į LR socialinės paramos įstatymo pokyčius ir Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkį, keičiasi įkainis už pietus.

Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas: 

  • už patiekalų gamybą –  0,58 Eur;
  • už produktus:
Grupės 1 maitinimas (pusryčiai arba vakarienė 1 maitinimas (pietūs) 2 maitinimai (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir vakarienė) 3 maitinimai (pusryčiai, pietūs, vakarienė)
Lopšelio grupės 0,61 Eur 1,24 Eur 1,85 Eur 2,47 Eur
Darželio ir priešmokyklinės grupės 0,70 Eur 1,50+0,60* Eur

(buvo:1,50+0,30* Eur)

2,20+0,60* Eur(buvo: 2,20+0,30* Eur) 2,90+0,60* Eur(buvo: 2,90+0,30* Eur)

Pastaba. *Darželio ir priešmokyklinėse grupėse pietų atlyginimo dydis už produktus taikomas Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir pagal Savivaldybės mero potvarkiu patvirtintus nemokamo maitinimo įkainius.

Šiaulių miesto savivaldybės mero 2024 m. sausio 24 d. potvarkis Nr. M-96 „Dėl lėšų mokinių nemokamo maitinimo produktams įsigyti Šiaulių miesto savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose dydžio nustatymo“ Peržiūrėti dokumentą

2024 m. sausio 16 d.

Grupės „Berželis“ vaikai, jų mokytoja bei logopedė dalyvavo respublikinėje vaikų konferencijoje „SteaM kitaip“ ir pristatė pranešimą „Keliaujame formų takeliu“. Pranešime apibendrino veiklas, kuriose vaikai įtvirtino žinias apie geometrines formas, skaičiaus kiekio sąvokas. Grupės vaikai kūrė skritulio, kvadrato, stačiakampio ir trikampio formų daiktus: sniego senelius iš maišelių ir vatos, popieriaus, eglutes iš šiaudelių, dovanėles iš vielučių, štampavo lėkštutes. Skaičiavo, kiek tokios pat formos kūrybinių darbelių galima sutalpinti po skirtingomis formomis, dėliojo formas iš pagaliukų. O kokios formos sudėti iš pagaliukų negalima? Ar jūs žinote? Vaikai tai puikiai suprato, todėl skritulio formą sukūrė iš spalvotų vielučių.

Renginyje dalyvavo kitų miesto ir šalies lopšelių-darželių vaikai ir jų mokytojai, specialistai. Renginyje organizuotose vaikų dirbtuvėlėse buvo įdomu kurti išmaniuosius skaičius!

Grupės vaikų veiklas konferencijoje puikiai pristatė Goda ir Mantė. Aiškiai, sklandžiai ir drąsiai pristatė savo PIRMĄJĮ pranešimą ir gavo PIRMĄJĮ DIPLOMĄ.

AČIŪ grupės „Berželis“ vaikams už smalsumą!

Vaikų tėveliams už bendrystę!

Grupės mokytojai ir logopedei už paskatinimą!

2023 m. gruodžio 6 d. Šiaulių lopšelis-darželis „Žilvitis“ bendradarbiaudami su Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centru organizavo respublikinę metodinę praktinę konferenciją „Ikimokyklinio amžiaus vaikų matematinis ugdymas. Iššūkiai ir galimybės“ pagal lopšelio-darželio „Žilvitis“ pedagogų parengtą kvalifikacijos tobulinimo programą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų matematinis ugdymas (Katinas Pliusas).

Visus metus šalies lopšeliai-darželiai „Žilvitis“ įgyvendino parengtos priemonės „Katinas Pliusas“ užduotis, kurios padeda vaikams suprasti dėstomą medžiagą, sudaro sąlygas daugumą užduočių atlikti savarankiškai. Pedagogai vedė seminarą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų matematinis ugdymas, tobulinant skaičiavimo gebėjimus. Teorija ir praktika“, rengė konsultacijas ir atviras metodines veiklas „Matematinis ugdymas naudojant aktyvius STEAM ugdymo metodus“. Programos baigiamajame renginyje respublikinėje konferencijoje įstaigų vadovai, pedagogai, švietimo pagalbos specialistai dalijosi praktine patirtimi, inovatyviais metodais, idėjomis apie veiksmingą vaikų matematinį ugdymą, pristatė sukurtas metodines ir IT priemones.

Ernesta Petrauskienė, Šiaulių lopšelio-darželio pavaduotoja kalbėjo apie vaikų patiriamus sunkumus ir būdus padedančius ugdyti vaiko skaičiavimo gebėjimus. Dr. Orinta Šalkuvienė, Šiaulių Medelyno progimnazijos ugdymą organizuojanti skyriaus vedėja ir pradinių klasių mokytoja, pabrėžė, kad nuosekliai ir sistemingai naudojami įvairūs mokymosi metodai, kurie skatina vaikus aktyviai veikti, tyrinėti, padeda suprasti, įsiminti ir palyginti, sėkmingai ugdo vaikų matavimo ir skaičiavimo gebėjimus, o skaičiavimo veikla lavina vaikų pažinimo procesus.

Pedagogai ir specialistai dalijosi gerąja patirtimi apie matematinių gebėjimų ugdymo svarbą vaikų raidai, strategijas ir priemones, kurios leistų matematinių, skaičiavimo gebėjimų ugdymą padaryti patrauklų ir prieinamą kiekvienam darželio ugdytiniui.