Gegužės 19 d.  lopšelio-darželio „Žilvitis” ugdytiniai ir bendruomenė dalyvavo sportiniame renginyje „ Mažųjų sportas “. Renginio pradžioje apšilome, skambant nuotaikingai muzikai pasimankštinome, sportiniu žingsniu apkeliavome aplink darželį ir bandėme savo ištvermę ir jėgas varžydamiesi   estafetėse,  futbolo rungtynėse, žaisdami boulingą ir kitus judrius sportinius žaidimus. Vaikai džiaugėsi aktyvia veikla, tad sportuokime, draugaukime, pažinkime judėjimo džiaugsmą ir aukime žvalūs ir sveiki!

Visuomenės sveikatos specialistė Rita Kleinauskienė

Lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ balandžio 25d. grupėse „Berželis“ ir „ Ąžuoliukas“ vyko mokymai „Esu saugus, kai žinau“. Su vaikučiais aptarėme įvairias situacijas, kaip turėtume elgtis gatvėje, kilus gaisrui namuose, pasiklydus mieste ar prekybos centre. Kaip saugiai, neišdykaujant pavalgyti, o pažaidus tik žaidimui skirtais žaisliukais (žaidimams skirtoje erdvėje), juos tvarkingai susidėti į jiems skirtą vietą. Daug ko išmokome ir sužinojome, belieka tik visa tai įgyvendinti. Aukime saugūs ir sveiki.

Visuomenės sveikatos specialistė Rita Kleinauskienė

Lazdynėlio grupė vasario – gugužės mėnesiais dalyvavo tarptautiniame eTwinning projekte „World of colors“. Projekte dalyvavo 16 ugdymo įstaigų iš Lietuvos, Turkijos, Rumunijos, Bulgarijos. Projekto metu vaikai mokėsi, kokios yra pagrindinės spalvos, kaip iš jų išgaunamos kitos spalvos. Veiklų metu vaikai ir pedagogai dalijosi gerąja patirtimi, bendradarbiavo, buvo kuriamos elektroninės knygos, kuriose atsispindėjo projekto metu įgyvendintos veiklos.

Balandžio 15 dieną lopšelyje-darželyje vyko bendruomenės šventė „Išmaniosios Velykos“, kurios metu vaikai aktyviai žaidė, konstravo, lavino meninius gebėjimus, muzikavo, eksperimentavo. Vaikai kartu su tėveliais gamino, margino, konstravo išmaniuosius kiaušinius, kurie papuošė lopšelio-darželio kiemą. Šventės metu vaikai nepamiršo ir tradicinių šv. Velykų papročių, margino margučius įvairiomis technikomis, juos rideno.

2022 m. balandžio 13 d. „Ąžuoliukas“ grupės vaikai dalyvavo orientaciniame žygyje „Šv. Velykas pasitinkant“, kurį organizavo Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centras. Orientacinio žygio metu grupės vaikai žygiavo pagal iš anksto paruoštą kelionės žemėlapį. Šiaulių centriniame parke vaikai gavo QR kodą su paslėpta nuotrauka, pagal kurią turėjo surasti dvi analogiškas vietas. Paruoštose vietose vaikai gavo užduotį iš gamtinės medžiagos sukonstruoti velykinį kiaušinį. Dėkojame partneriams už puikias idėjas, veiklas, bendradarbiavimą.

2022 m. balandžio 12 d.

Šiaulių m. PPT ir VUŠA Edukologijos institutas, Šiaulių LD „Žilvitis“ vadovai, mokslininkai, logopedai organizavo respublikinę mokslinę – praktinę konferenciją „Logopedo vaidmuo įtraukiojo ugdymo kontekste“.

Konferenciją pradėjo Šiaulių m. PPT direktorė J. Urnikienė, ji kalbėjo apie logopedo pagalbos reikšmingumą ikimokyklinio ugdymo įstaigose įtraukiojo ir lygybės ugdymo kontekste. VU ŠA Edukologijos instituto lektorė, logopedė dr. R. Kantanavičiūtė-Petružė atskleidė kiekvienos metodikos, instrumento, kurie naudojami mūsų šalyje ir už jos ribų, tikslą, naudojimo galimybes ir patikimumą. VU ŠA Edukologijos instituto direktorė doc. Dr. I. Kaffemanienė ir lektorė dr. M. Jurevičienė praskleidė ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, komunikacijos, kalbos, kalbėjimo ypatumus. VU ŠA Edukologijos instituto lektorė, logopedė dokt. S. Daniutė sudomino logopedinėje praktikoje taikomomis fonologinio sutrikimo įveikimo strategijomis nacionaliniu ir tarptautiniu kontekstuose. Šiaulių m. PPT ir LD „Žilvitis“ logopedė G. Musteikienė pristatė fonologinio suvokimo vertinimo pagal pasirinktą anketą rezultatus.

Konferencijos antroji dalis vyko sekcijose. Šalies ikimokyklinių įstaigų logopedai praktikai dalinosi gerąja darbo patirtimi, siekiant įveikti ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos, kalbėjimo ir/ar komunikacijos sutrikimus. Pranešėjai pristatė projektines, prevencines veiklas, sėkmingas efektyvaus komandinio darbo patirtis, sukurtas metodines ir inovatyvias priemones, STEAM elementų panaudojimą ir sutrikimų įveikimo strategijas, kurios skatintų vaikus veikti ir  patirti sėkmę.

Renginio organizatoriai sulaukė gerų, palankių diskusijos dalyvių atsiliepimų, gražių padėkos žodžių.

Dėkojame konferencijos pranešėjams už išskirtines žinias, kūrybiškumą, inovatyvumą!

Dėkojame Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto mokslininkams už partnerystę ir įkvėpimą!

Dėkojame Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro specialistams už organizuotumą ir bendrystę!

Dėkojame konferencijos dalyviams už žingeidumą ir aktyvumą!

Dalyvaudami Lietuvos mažųjų žaidynėse įsipareigojome II žaidynių etape surengti Mažųjų žaidynių festivalį savo įstaigoje. Pagrindinis Lietuvos mažųjų žaidynių festivalio įstaigoje tikslas  – padėti ikimokyklinio amžiaus vaikams suprasti ir pajusti fizinio aktyvumo teikiamą džiaugsmą.

Mažųjų žaidynių festivalį įstaigoje organizavo projekto “Lietuvos mažosios žaidynės” ambasadorės įstaigoje pedagogės Jolita Jankuvienė ir Vaida Lazdauskeinė.

Minint Pasaulinę sveikatos dieną įvyko fizinį aktyvumą skatinantis susitikimas zoom platformoje “Rytas sportuojant”.

Festivalis virto sporto švente, pakviesti Pasvalio rajono Pumpėnų gimnazijos ikimokyklinukai, kurie kitais metais taip pat prisijungs prie Lietuvos mažųjų žaidynių.

Lietuvos mažųjų žaidynių festivalyje vykusiame lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ dalyvavo ikimokyklinio ugdymo grupės „Berželiis“ ir „Lazdynėlis“ bei svečiai – Pasvalio rajono Pumpėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo “Boružiukų” grupės ugdytiniai. Susitikimo metu vaikai atliko įvairius pratimus naudodamiesi plastikiniais

kibirėliais ir spalvotais kamuoliukais. Žaidė įvairius judriuosius žaidimus įveikdami nesudėtingas kliūtis. Šis susitikimas suteikė daug džiugių akimirkų, pagerino vaikų fizinę ir emocinę būklę. Fizinį aktyvumą skatinančios užduotys ir veiklos buvo pritaikytos vaikams pagal jų galimybes ir poreikius. Vaikai apdovanoti Lietuvos mažųjų žaidynių diplomais.

Projektą globoja pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė.

Lietuvos mažųjų žaidynes jau aštuntus metus organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija.

 

2022-04-01 „Eglutės“ grupė dalyvavo eTwinning projekto „Ritmingos Šv. Velykos su Steam“ narių bendroje veikloje, susitikime, kurį organizavo Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ meninio ugdymo mokytoja Rita Banė. Susitikimo metu ugdytiniai pristatė savo pagamintus muzikos instrumentus, jais muzikavo. Džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su kitais lopšeliais-darželiais įvairiuose projektuose.

 

Klevelio ir Eglutės grupės ugdytiniai kartu su grupės pedagogais ir meninio ugdymo mokytoja dalyvauja tarptautiniame eTwining projekte Ritmingos Šv. Velykos Su STEAM. Projektas skirtas skatinti kurti, muzikuoti, veikti, integruojant STEAM ugdymo metodus. Projekte dalyvauja Lietuvos ir Turkijos ugdytiniai, jų pedagogai.

 

„Berželio“ grupės ugdytiniai tapo Respublikinio kūrybinių darbų konkurso „Yra šioje žemėje vieta“ laureatais. Iš 100 balų darbas buvo įvertintas 92 balais.