Darželio „Eglutė“ ir „Berželio“ grupės 2023 m. spalio 1 d. – 2024 m. gegužės 31 d. dalyvaus projekte „Futboliukas“, kurį inicijuoja Lietuvos masinio futbolo asociacija (MaFA) ir Lietuvos futbolo federacija (LFF).

Kiekvieną kelionės mėnesį vaikų lauks nauji iššūkiai ir išbandymai, nes futbolą galima pažinti ne tik žaidžiant aikštelėje, bet ir kuriant, atliekant įvairias lavinamąsias užduotis. Visa tai leis suvokti futbolą kaip veiklą, apjungiančią įvairias veiklos sritis.

Projekto tikslas – naudojant žaidimus ir pedagoginę „smagaus futbolo žaidimo koncepciją“ suteikti vertingos ir praturtinančios žaidimo patirties vaikams, taip pat populiarinti futbolą, sudominant jaunuosius žaidėjus ir ugdant įvairiausius jų talentus.

Projektą įgyvendina ikimokyklinio ugdymo mokytojos Vilma Gabalienė ir Rasa Pupininkienė.

 

2023 m. spalio 30 d. Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ logopedė G. Musteikienė ir specialioji pedagogė J. Tušienė su Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos, miesto ikimokyklinių įstaigų metodinio būrelio logopedais ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro specialistais organizavo tarptautinę metodinę praktinę konferenciją „Logopedo veiklos prioritetai įtraukiojo ugdymo kontekste: iššūkiai ir galimybės“.

Konferenciją pradėjo Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ l. e. p. direktorė I. Mazrimienė. Ji kalbėjo apie logopedo pagalbos reikšmingumą ugdymo įstaigose įtraukiojo ir lygybės ugdymo kontekste. Direktorė atkreipė dėmesį į šeimos įsitraukimo į ugdymosi procesą svarbą, kad sėkmingai įgyvendinti  įtraukiojo ugdymosi principus.

Konferencijos pirmos dalies pranešėjai supažindino dalyvius su  švietimo / logopedo pagalbos organizavimo ypatumais siekiant įtraukųjį ugdymą sėkmingai įgyvendinti Lietuvoje ir užsienio šalyse. VU ŠA Edukologijos instituto asistentė, logopedė dr. R. Kantanavičiūtė-Petružė ir Šiaulių miesto PPT, Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ logopedė ekspertė G. Musteikienė apibūdino ir atskleidė kalbos įsisavinimo lygmenų ypatumus, pateikdamos naują požiūrį į kalbos raidos periodizaciją, žodyno reikšmę sėkmingai vaiko komunikacijai.

Konferencijos antroje dalyje šalies ikimokyklinių įstaigų logopedai praktikai, mokytojai, specialistai ir psichologai dalinosi gerąja darbo patirtimi, siekiant įveikti ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos, kalbėjimo ir/ar komunikacijos sutrikimus. Pranešėjai pristatė projektines, prevencines veiklas, sukurtas metodines ir inovatyvias priemones ir sutrikimų įveikimo strategijas, kurios skatintų vaikus veikti ir patirti sėkmę. J. Tušienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ vyresnioji specialioji pedagogė, L. Petkuvienė Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ logopedė metodininkė, J. Pranckevčiūtė Balčiūnienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ logopedė, pristatė pranešimą „Kuo logopedas gali būti naudingas tobulinant komunikavimo kompetenciją?“.

Konferencijoje buvo pristatyti stendiniai pranešimai apie aktyvų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų dalyvavimą ugdymosi procese pagal savo galias. Vadovai, logopedai, mokytojai, judesio korekcijos specialistai siūlo panaudoti žaismės principą organizuojamoje veikloje, pasakų metodą, STEAM elementus, projektines veiklas ir siekti darnaus komandų bendravimo ir bendradarbiavimo. Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui E. Petrauskienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja R. Pupininkienė pristatė stendinį pranešimą „Tvarus bendradarbiavimas – kelias į sėkmę“.

Renginio organizatoriai sulaukė gerų konferencijos dalyvių atsiliepimų, gražių padėkos žodžių.

Dėkojame Šiaulių progimnazijos vadovui ir specialistams už svetingumą, jaukumą ir bendrystę!

Dėkojame Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro specialistams už organizuotumą!

Dėkojame konferencijos pranešėjams už išskirtines žinias, kūrybiškumą, inovatyvumą!

Dėkojame konferencijos dalyviams už žingeidumą ir aktyvumą!

Organizacinio komiteto vardu G. Musteikienė

Nuotraukų autorė J. Tušienė.

 

Rugsėjo 22 dieną lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ vyko akcija „Diena be automobilio“. Šią dieną lopšelio-darželio ugdytiniai rinkosi su paspirtukais, dviratukais ir puoštais batukais. Vaikučiai buvo informuoti apie oro taršą, apie galimybę naudotis kitomis, neteršiančiomis oro ir gamtos transporto priemonėmis. Darželio kiemelyje vyko „transporto priemonių“ paradas, nuotaikinga mankšta, estafetės ir įvairūs judrūs žaidimai…

Renginį organizavo sveikatos specialistė Rita Kleinauskienė, l-d „Žilvitis“ bendruomenė

 

Rugsėjo 1-ąją dieną lopšelio-darželio „Žilvitis“ bendruomenė kartu su nuotaikingais piratais leidosi į naujų mokslo metų kelionę. Piratai vasaros metu sukaupė didžiulį lobį, kuriuo šventės metu pasidalino su visomis lopšelio-darželio grupėmis.

Linkime visai bendruomenei sėkmingų, kupinų atradimų mokslo metų.

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2023 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. Š-190 „Dėl ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbo organizavimo 2023 metų  vasaros laikotarpiu“ lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 29 d. bus laikinai nutrauktas darbas. Vaikai, pageidaujantis šiuo laikotarpiu lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą, bus perkelti į lopšelį-darželį „Žirniukas“.

Dėl darželių darbo vasaros laikotarpiu

2023 m. gegužės 17 d. – gegužės 31 d. vyko tęstinis partnerystės projektas „Draugaujame, žaidžiame ir kalbame“ su lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo grupės ir Medelyno progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniais.

Projekto tikslas – organizuoti veiklas, skatinančias ikimokyklinukus ir priešmokyklinukus bendrauti ir bendradarbiauti, plėtoti žinias, atskleisti savo gebėjimus ir įgūdžius, patirti ugdymo(si) džiaugsmą ir sėkmę.

Įstaigų logopedės Daiva ir Gražina, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita organizavo integruotų veiklų rytmetį „Labas, mokykla!“

Žaisdami, bendraudami, veikdami drauge su kitais ar vieni, vaikai stiprino kvėpavimo įgūdžius, mankštino pirštukus, ugdėsi ir tobulino fonologinio suvokimo gebėjimus ir įgūdžius, plėtojo ir tikslino žodyną.

Vaikams reikėjo labai pasistengti atliekant užduotėles su šiaudeliais: atpažinti, surasti ir surinkti raidelių debesėlius, papuošti savo portretą įvairių spalvų bei ilgio plaukais. Smagu buvo treniruoti pirštukus kartu su logopede Gražina masažuojant draugo nugarėlę, o su logopede Daiva atliekant šokio judesius pagal linksmą muziką. Padedant aštuntos klasės mergaitėms vaikai lengvai įveikė žaidimą „Skiemenų traukinukas“. Įdomu buvo nustatyti pirmą ir paskutinį žodžio garsą atliekant interaktyvias užduotis, susieti garsą su jį žyminčia raide rašant pirštukais raideles manuose. Labai daug teigiamų emocijų vaikai patyrė žaisdami interaktyvią vaizdų viktoriną: ugdytiniai ne tik spėjo ir įvardijo mokyklines priemones, bet ir atspėtą priemonę gavo dovanų.

Žaismingos projekto veiklos skatino ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų kalbinį aktyvumą, pastabumą, kūrybiškumą, sudarė galimybę patirti bendravimo džiaugsmą, sėkmės jausmą.

 

Informaciją parengė logopedė Gražina Musteikienė

 

Norime pasidžiaugti, kad už tarptautinio eTwinning projekto „World of colors“ įgyvendinimą buvo suteikti europiniai eTwinning kokybės ženkleliai.  Projektą įgyvendino direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ernesta Petrauskienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Monika Šlaustienė. Europiniu kokybės ženkleliu įvertinamas visų mokytojų ir mokinių, dalyvaujančių „eTwinning“ projekte, darbas. Europinis kokybės ženklelis suteikiamas tiems projektams, kurie pelnė aukščiausią įvertinimą tarp nacionalinius kokybės ženklelius gavusių projektų. Šie projektai – tai sėkmingo europinio bendradarbiavimo pavyzdžiai.

Gegužės 29 dieną lopšelio-darželio kieme vyko STEAM FIESTA! Fiestos dalyviai kartu žaidė, sportavo, tikrino savo pastabumą ir taiklumą, pūtė muilo burbulus, kartu su Lokiu iš šiaurės stebėjo ir dalyvavo eksperimentuose, linksminosi.  STEAM FIESTOS metu vaikai turėjo galimybę apsilankyti mainų stotelėje “Tavo-mano”, kurioje galėjo iškeisti savo turimus žetonus į norimą žaisliuką. Linkime visiems puikios, pilnos įspūdžių vasaros 🙂

Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2023 nuvilnijo ir lopšelyje-darželyje  „Žilvitis“. Balandžio 21 d. lopšelio-darželio kieme vyko renginys „Daug judu – stiprus esu!“. Skambant nuotaikingai muzikai, visa bendruomenė aktyviai mankštinosi, žaidė, dalyvavo sportinėse estafetėse, savo jėgas išbandė virvės traukime. Gerų emocijų netrūko. Mankštinkimės, sportuokime, judėkime, daugiau būkime gryname ore ir aukime sveiki.