Rugsėjo 1-ąją dieną lopšelio-darželio „Žilvitis“ bendruomenė kartu su nuotaikingais piratais leidosi į naujų mokslo metų kelionę. Piratai vasaros metu sukaupė didžiulį lobį, kuriuo šventės metu pasidalino su visomis lopšelio-darželio grupėmis.

Linkime visai bendruomenei sėkmingų, kupinų atradimų mokslo metų.