Rugsėjo 26 dieną darželio pedagogės dalyvavo Šiaulių miesto švietimo įstaigų kūrybiniame plenere „Rudens mozaika 2019. Tegul žydi laisvė”. Pleneras buvo skirtas Šiaulių miesto gimtadieniui ir Baltijos kelio 30-ečiui paminėti.
Plenero mozaikas galite pamatyti vaikų žaidimų ir laisvalaikio parke „Beržynėlis”, Gegužių g. /Dainų g., Šiauliai.

 

2019 m. gegužės 13-16 dienomis Prancūzijoje, Puatjė mieste vyko Erasmus+ programos tarptautinis bendradarbiavimo vizitas „Pre-primary education, the schooling of young people from 2 to 6 years old: to the quality of teaching“ („Ikimokyklinis ugdymas, 2 – 6 metų amžiaus vaikų kokybiškas ugdymas“), kuriame Lietuvai atstovavo Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorė Eglė Ivanauskaitė-Rimšė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Vaivadaitė ir Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelio-darželio direktorė Božena Stelmakova.

Veikloje dalyvavo atstovai iš 14 Europos valstybių: Prancūzijos, Lietuvos, Ispanijos, Belgijos, Vokietijos, Airijos, Suomijos, Austrijos, Portugalijos, Makedonijos, Švedijos, Olandijos, Slovakijos ir Italijos, tarp kurių buvo tiek ikimokyklinio ugdymo mokytojai, tiek ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai (mokyklų – darželių), tiek Švietimo srities kuratoriai ir specialistai.

Veiklos dalyviai buvo supažindinti su Prancūzijos švietimo sistema, standartais, vaikų priėmimo į įstaigas proceso vykdymu bei edukacinių erdvių kūrimo procesu įstaigoje. Nuo ankstyvojo amžiaus vaikai ruošiami mokyklai, lavinami jų kalbėjimo, rašymo ir skaitymo (vyresnio amžiaus) įgūdžiai.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Prancūzijoje vyksta tik 4 dienas, po 6 valandas, 36 savaites. Vaikų ugdymas organizuojamas nuo 8.30 iki 11.30, vėliau vaikai pietauja ir laiką leidžia dienos centruose arba juos pasiima tėvai, o  nuo 13.30 iki 16.30 tęsiamas ugdymas darželyje. Trečiadieniais vaikai į įstaigas neatvedami – tėvai patys organizuoja vaikų priežiūrą tą dieną. Tačiau trečiadieniais organizuojami mokytojų susirinkimai, pasiruošimas edukacinėms veikloms ir pan.  Mokytojo darbo savaitė apima 36 darbo valandos, iš kurių 24 valandos yra skiriamos darbui su vaikais, o likusios 12 valandų – pasiruošimui ugdymo procesui.

Veiklos dalyviai turėjo paruošti ir pristatyti atstovaujamos šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ypatybes, šalyje veikiančią edukacinę sistemą. Kiekvienas pristatymas sulaukė daug klausimų, siekiant įsigilinti į šalyje veikiantį ikimokyklinio ugdymo modelį. Pristatydamos Lietuvos ikimokyklines įstaigas didžiausią dėmesį skyrėme supažindinimui su vaiko pasiekimų aprašu, įtraukiuoju ugdymu, valstybinių ir privačių darželių skirtumais. Lygindamos kitų šalių ir Lietuvos ikimokyklinių įstaigų sistemas, artimos pasirodė Šiaurės Makedonijos bei Slovakijos ikimokyklinio ugdymo sistemos.

Dalyvavimas tokio pobūdžio veiklose praplečia asmeninį suvokimą apie kitų įstaigų veiklas, jų kasdienybę ir problemas, padeda įvertinti tai, ką gero turime. Tokių išvykų metu plečiasi kolegų, dirbančių toje pačioje srityje ratas, turinčių idėjų ir noriai jomis besidalinančių. Veiklos pabaigoje buvo sukurta bendravimo grupė, kurioje jau pradėjome dalintis idėjomis būsimiems eTwinning arba Erasmus+ projektams. Buvo pristatyta nauja bendradarbiavimo priemonė www.padlet.com ir www.pearltrees.com, sukurtas bendradarbiavimo tinklas šiuose tinklalapiuose, kur bus talpinama visa veikloje dalyvavusių mokytojų informacija apie jų įstaigą, šalies edukacinę sistemą, būsimų projektų idėjos bei partnerystės galimybės.

Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą.

Straipsnyje atspindėtas Dotacijos gavėjo(-jų) požiūris, o NA ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.