2022 m. balandžio 12 d.

Šiaulių m. PPT ir VUŠA Edukologijos institutas, Šiaulių LD „Žilvitis“ vadovai, mokslininkai, logopedai organizavo respublikinę mokslinę – praktinę konferenciją „Logopedo vaidmuo įtraukiojo ugdymo kontekste“.

Konferenciją pradėjo Šiaulių m. PPT direktorė J. Urnikienė, ji kalbėjo apie logopedo pagalbos reikšmingumą ikimokyklinio ugdymo įstaigose įtraukiojo ir lygybės ugdymo kontekste. VU ŠA Edukologijos instituto lektorė, logopedė dr. R. Kantanavičiūtė-Petružė atskleidė kiekvienos metodikos, instrumento, kurie naudojami mūsų šalyje ir už jos ribų, tikslą, naudojimo galimybes ir patikimumą. VU ŠA Edukologijos instituto direktorė doc. Dr. I. Kaffemanienė ir lektorė dr. M. Jurevičienė praskleidė ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, komunikacijos, kalbos, kalbėjimo ypatumus. VU ŠA Edukologijos instituto lektorė, logopedė dokt. S. Daniutė sudomino logopedinėje praktikoje taikomomis fonologinio sutrikimo įveikimo strategijomis nacionaliniu ir tarptautiniu kontekstuose. Šiaulių m. PPT ir LD „Žilvitis“ logopedė G. Musteikienė pristatė fonologinio suvokimo vertinimo pagal pasirinktą anketą rezultatus.

Konferencijos antroji dalis vyko sekcijose. Šalies ikimokyklinių įstaigų logopedai praktikai dalinosi gerąja darbo patirtimi, siekiant įveikti ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos, kalbėjimo ir/ar komunikacijos sutrikimus. Pranešėjai pristatė projektines, prevencines veiklas, sėkmingas efektyvaus komandinio darbo patirtis, sukurtas metodines ir inovatyvias priemones, STEAM elementų panaudojimą ir sutrikimų įveikimo strategijas, kurios skatintų vaikus veikti ir  patirti sėkmę.

Renginio organizatoriai sulaukė gerų, palankių diskusijos dalyvių atsiliepimų, gražių padėkos žodžių.

Dėkojame konferencijos pranešėjams už išskirtines žinias, kūrybiškumą, inovatyvumą!

Dėkojame Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto mokslininkams už partnerystę ir įkvėpimą!

Dėkojame Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro specialistams už organizuotumą ir bendrystę!

Dėkojame konferencijos dalyviams už žingeidumą ir aktyvumą!

Dalyvaudami Lietuvos mažųjų žaidynėse įsipareigojome II žaidynių etape surengti Mažųjų žaidynių festivalį savo įstaigoje. Pagrindinis Lietuvos mažųjų žaidynių festivalio įstaigoje tikslas  – padėti ikimokyklinio amžiaus vaikams suprasti ir pajusti fizinio aktyvumo teikiamą džiaugsmą.

Mažųjų žaidynių festivalį įstaigoje organizavo projekto “Lietuvos mažosios žaidynės” ambasadorės įstaigoje pedagogės Jolita Jankuvienė ir Vaida Lazdauskeinė.

Minint Pasaulinę sveikatos dieną įvyko fizinį aktyvumą skatinantis susitikimas zoom platformoje “Rytas sportuojant”.

Festivalis virto sporto švente, pakviesti Pasvalio rajono Pumpėnų gimnazijos ikimokyklinukai, kurie kitais metais taip pat prisijungs prie Lietuvos mažųjų žaidynių.

Lietuvos mažųjų žaidynių festivalyje vykusiame lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ dalyvavo ikimokyklinio ugdymo grupės „Berželiis“ ir „Lazdynėlis“ bei svečiai – Pasvalio rajono Pumpėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo “Boružiukų” grupės ugdytiniai. Susitikimo metu vaikai atliko įvairius pratimus naudodamiesi plastikiniais

kibirėliais ir spalvotais kamuoliukais. Žaidė įvairius judriuosius žaidimus įveikdami nesudėtingas kliūtis. Šis susitikimas suteikė daug džiugių akimirkų, pagerino vaikų fizinę ir emocinę būklę. Fizinį aktyvumą skatinančios užduotys ir veiklos buvo pritaikytos vaikams pagal jų galimybes ir poreikius. Vaikai apdovanoti Lietuvos mažųjų žaidynių diplomais.

Projektą globoja pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė.

Lietuvos mažųjų žaidynes jau aštuntus metus organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija.

 

2022-04-01 „Eglutės“ grupė dalyvavo eTwinning projekto „Ritmingos Šv. Velykos su Steam“ narių bendroje veikloje, susitikime, kurį organizavo Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ meninio ugdymo mokytoja Rita Banė. Susitikimo metu ugdytiniai pristatė savo pagamintus muzikos instrumentus, jais muzikavo. Džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su kitais lopšeliais-darželiais įvairiuose projektuose.

 

Klevelio ir Eglutės grupės ugdytiniai kartu su grupės pedagogais ir meninio ugdymo mokytoja dalyvauja tarptautiniame eTwining projekte Ritmingos Šv. Velykos Su STEAM. Projektas skirtas skatinti kurti, muzikuoti, veikti, integruojant STEAM ugdymo metodus. Projekte dalyvauja Lietuvos ir Turkijos ugdytiniai, jų pedagogai.

 

„Berželio“ grupės ugdytiniai tapo Respublikinio kūrybinių darbų konkurso „Yra šioje žemėje vieta“ laureatais. Iš 100 balų darbas buvo įvertintas 92 balais.

Draugiškoji SEU DRAMBLIADA ikimokyklinukams, pradinukams ir 5-8 kl.

VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“, Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacija, VšĮ „Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centras” jau penktus metus organizuoja „DRAUGIŠKĄJĄ SEU DRAMBLIADĄ“.

„Berželio“ grupės ugdytiniai kovo 14-18 dienomis dalyvavo draugiškoje SEU olimpiadoje “Dramblys”.

Renginio tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir kartu atliekant bendras užduotis stebėti SEU pažangą.

Džiaugiamės galėję aktyviai dalyvauti „Drambliadoje“. Šiais metais beveik 700 mokytojų su savo mokiniais tapo „dramblinėtojais“ ir visą savaitę mokėsi, kaip būti darnoje su savimi ir šalia esančiu.

Pokalbiai, pozityvūs padrąsinimai, „Grupės dėlionė“, „Gerumo meškučiai“, atspindys veidrodyje, „Monstriukų emocijos“ – tai užduotys, padėjusios ugdyti(s) 5 pagrindines socialines emocines kompetencijas: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius, atsakingų sprendimų priėmimą.

 

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ komanda projekte „Mažylių labirintas 2022“

2022 m. kovo 10 d. Šiaulių lopšelis-darželis „Žilvitis“ organizavo viktoriną „Trispalvė-žaidžiam!“.  Viktorina buvo skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimui, vaikų pilietiškumo ugdymui. Viktorinoje dalyvavo Šiaulių lopšelių-darželių „Žilvitis“, „Sigutė“, „Gluosnis“ 5 metų amžiaus ugdytiniai. Buvo smagu ir įdomu ne tik atsakinėti į klausimus, bet ir dalyvauti praktinėse STEAM veiklose.