Lopšelio-darželio „Žilvitis“ komanda projekte „Mažylių labirintas 2022“