2022 m. kovo 10 d. Šiaulių lopšelis-darželis „Žilvitis“ organizavo viktoriną „Trispalvė-žaidžiam!“.  Viktorina buvo skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimui, vaikų pilietiškumo ugdymui. Viktorinoje dalyvavo Šiaulių lopšelių-darželių „Žilvitis“, „Sigutė“, „Gluosnis“ 5 metų amžiaus ugdytiniai. Buvo smagu ir įdomu ne tik atsakinėti į klausimus, bet ir dalyvauti praktinėse STEAM veiklose.