Pirmomis gegužės dienomis Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“, grupės „Lazdynėlis“ vaikai visą savaitę vykdė Šviečiamosios gyvulininkystės programos „Gyvulininkystė ir aš“ veiklas. Pirmiausiai stebėjo filmuotą medžiagą  „Augink, rūpinkis, mylėk“ I dalis. Vaikai įgijo žinių apie ūkyje auginamus naminius gyvūnus, o žinias įtvirtinti daugiau dėmesio skyrė gyvulininkystės šakai – arklininkystei. Vaikai sužinojo, kokios yra pagrindinės arklių kūno dalys, kas yra kanopa, karčiai, pasaga. Drauge su auklėtoja kirpo, spalvino, konstravo arkliukus iš popieriaus ir segtukų. Su logopede skaitė trumpas istorijas, aptarė arklių išvaizdą, prisiminė vaizdingus posakius. Vaikai sužinojo apie darbinių arklių teikiamą naudą žmogui, kalbėjo apie žirgus, aptarė jų panašumus ir skirtumus, dalinosi savo patirtimi apie žirgų teikiamas pramogas: važnyčiojimą, jodinėjimą, važinėjimą karieta.

Džiugi naujiena pasiekė Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ ugdytinius – jie pakviesti dalyvauti Šviečiamosios gyvulininkystės programoje „Gyvulininkystė ir aš“. Grupės „Lazdynėlis“ ugdytiniai nedelsiant surengė ir smagiai sudalyvavo pirminėje viktorinoje „MŪ BE KRIU KRIU KRIU – kiek pažįsti gyvulių?“ Vaikai žaidė lietuvių liaudies žaidimus „Rigu ragu“, „Kas skrenda?“ ir atsakinėjo į pedagogo parengtus klausimus. Daugelį prajuokino atsakymai: „Sūrį gamina iš pelių“, „Karvė geria pieną“ ir t.t. Tikimės, kad baigiamojoje viktorinoje vaikų žinios bus tikslesnės, tikroviškesnės. Po viktorinos spalvino naminių gyvūnėlių piešinėlius ir surengė parodėlę.

Džiaugiamės turėdami galimybę dalyvauti šioje programoje ir esame dėkingi už dovanėles (Spalvinimo knygeles), bei geras emocijas.

2021 m. balandžio 14 d.

„Matematika – sparčiai tobulėjantis mokslas, besiskverbiantis į įvairias gyvenimo sritis, todėl vaikų matematinių gebėjimų ugdymas tampa vis svarbesnis“ – teigia Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorė E. Ivanauskaitė-Rimšė

Respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Ikimokyklinio amžiaus vaikų matematinis ugdymas, kaupiant geometrinę patirtį“ – baigiamasis Šiaulių lopšelio darželio „Žilvitis“ inicijuoto projekto „Meškiukas GEO“ renginys!

Plenarinėje renginio dalyje  Viliaus universiteto Šiaulių akademijos prof. dr. R. Bilbokaitė pristatė pranešimą „STEAM integracijos iššūkius tvaraus švietimo link“, kuris įkvėpė ir pastiprino pedagogus.

Labai džiaugiamės gausiu projekto dalyvių būriu, jų buvo apie 150! Pasidalinti sukaupta patirtimi panoro 50 pranešėjų. Jie pristatė įvairiausias, žaismingiausias veiklas, gausybę kūrybiškiausių ir inovatyvių priemonių, parengtų Powre Point, Wordwall programomis, interaktyviai lentai ir kt. vaikų geometriniams vaizdiniams ir sąvokoms formuoti. Daug gerų emocijų suteikė demonstruota vaizdo medžiaga. Dalyviai pasidalino daugybe puikių idėjų!

Dėkojame projekto dalyviams ir konferencijos pranešėjams už išskirtines žinias, kūrybiškumą, organizuotumą, inovatyvumą!

Dėkojame Šiaulių miesto pedagoginei psichologinei tarnybai ir Šiaulių miesto švietimo centrui už partnerystę ir įkvėpimą!

Dėkojame VU Šiaulių akademijos prof. dr. R. Bilbokaitei už nuoširdumą ir įkvėpimą!

 

Rytmetėlis „STEAM VELYKOS – PRIEŠ IR IKI mokyklėlė“ per Zoom su Medelyno progimnazijos priešmokykline 0B klase ir lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokykline grupe „Berželis“. Dainavome daineles, deklamavome eilėraščius, darėme bandymus ir eksperimentus su druska ir kiaušiniais „Kiaušinio stovėjimo pamoka“ ir „Kiaušinio plaukimo mokymai“. Po susitikimo kibome į darbus – visi kirpome, klijavome, dekoravome Velykų stalo dekoracijas „Višteles“. Džiaugėmės rasdami įvairesnių būdų švęsti ir bendrauti su draugais – kurti draugiškus ryšius, plėtoti tikslines partnerystes.

Vasario-kovo mėn. stiprinant bendradarbiavimo ryšius tarp šalies lopšelių-darželių „Žilvitis“, mūsų įstaigos bendruomenė inicijavo virtualią kūrybinę STEAM parodą „ORIGAMIS.LT“. Organizuodami šią parodą siekėme, taikant STEAM ugdymo elementus, paskatinti ugdytinius, jų šeimas, kitus bendruomenės narius kūrybiškai pažvelgti į mus supantį spalvų ir formų pasaulį, ugdyti pilietiškumo jausmą ir kitas vertybines nuostatas minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Panaudojant ORIGAMI lankstymo techniką gerinome vaikų matematinius gebėjimus, smulkiąją motoriką, pastabumą, susikaupimą, nuoseklumą ir kūrybiškumą. Kūrėme tema „Skrydis virš laisvos Lietuvos“.

Džiaugiamės partnerių – Kėdainių, Mažeikių, Klaipėdos, Panevėžio, Kalvarijos, Kauno, Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelių- darželių „Žilvitis“ ir mūsų bendruomenės  kūrybine veikla ir dalinamės atsiųstais darbais.

Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“

PU „Ramunėlių“ gr. ugdytiniai ir PU mokytoja  Jurgita Vanckavičienė

PU ugdytiniai ir mokytoja Lina Macienė

PU „Saulėgražų“ gr. ugdytiniai ir PU mokytoja Danutė Bernatavičienė

Panevėžio lopšelis-darželis „Žilvitis“

„Pelėdžiuko“ gr. ugdytiniai ir IU mokytojos Aušrinė Rimkevičienė, Ieva Mikėnaitė

Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“

„Boružiukų“ gr. ugdytiniai ir mokytoja Daiva Stabinskienė

Klaipėdos lopšelis-darželis „Žilvitis“

„Pelėdžiukų“ gr. ugdytiniai Amanda Merkelytė, Ieva Petravičiūtė, Eleonora Bučiūtė, Nojus Šiema  ir IU auklėtoja Diana Budrytė

Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“

PU ugdytinis Emilis Šmuilys ir PU mokytoja Jolanta Armonavičienė

Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelis-darželis „Žilvitis“

Ugdytinė Elinga Vasiukevič ir IU auklėtoja Elena Bogdan

Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“

„Kačiukų“ gr.  ugdytiniai ir auklėtoja Vilma Ražinskienė

„Papūgėlių“ gr. ugdytiniai ir auklėtoja Odeta Karpavičienė

 Šiaulių lopšelis-darželis „Žilvitis“

„Berželio“  gr. ugdytiniai kartu su Medelyno progimnazijos priešmokyklinukais surengė tikslinės partnerystės kūrybinę šventę, skirtą paminėti Lietuvos valstybei ir jos piliečiams svarbiai datai, Kovo-11. Renginys vyko pasitelkiant Zoom platformą. Jo metu vaikai dalyvavo viktorinoje prisimenant Lietuvos simboliką, jos reikšmę, Šiaulių miesto įžymias vietoves. Taikant inovatyvius STEAM elementus ir IT technologijas vieni kitiems siuntė veiklos iššūkius ir juos įgyvendino.

„Eglutės“ gr. ugdytiniai kartu su auklėtoja Vilma Gabaliene kartu su lopšelio-darželio „Žiburėlis“  „Smalsučių“ gr. priešmokyklinukais iškilmingai susitikdami per Zoom šventė Kovo 11-ąją. Susitikimo metu vaikai susipažino vieni su kitais, dalinosi šventės džiaugsmais, aiškinosi viktorinos metu šios šventės svarbą. Renginį tęsė atlikdami kūrybinius eksperimentus „Stebūklingi trispalviai balionai“, „Lietuvos spalvos“. Prieš veiklas aptarta Lietuvos simbolika, dominuojančių spalvų reikšmė.

„Berželio“ grupės ugdytiniai ir pedagogai prisijungė prie Šiaulių Rasos progimnazijos inicijuojamo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo projekto „Gamtos reiškinių pažinimas per STEAM“. Pasitelkiant STEAM metodą vaikai kūrybiškai spręs problemas, bus įtraukiami į kūrybinį procesą, skatinami išbandyti naujus metodus, mokomi komandinio darbo, skatinami kritiškai mąstyti ir vertinti, bendrauti ir bendradarbiauti su draugais. Vasario mėnesį įvyko pirmas virtualus projekto dalyvių susitikimas. Jo metu susipažino su draugais iš kitų ugdymo įstaigų, prisistatė vieni kitiems su daina ar šokiu. Visi kartu vykdė eksperimentinę veiklą „Vulkano išsiveržimas“. Džiugios emocijos virtualaus bendravimo metu skatino visus palaikyti vieni kitus ir aktyviai, kūrybiškai veikti.