Gruodžio 17 d. „Berželis“ grupė dalyvavo konferencijoje „Vaikai vaikams“. Konferencija  buvo skirta plėtoti STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų, matematikos) idėjas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, į šias veiklas įtraukiant įstaigų bendruomenes. Konferencijos dalyviai – Šiaulių lopšelis-darželis „Žilvitis“ ir Vilniaus lopšelis-darželis „Užupiukas“ 4-5 metų ugdytiniai. Konferencijos metu dalyviai dalinosi savo kūrybinėmis STEAM veiklomis, kuriose panaudojant sniegą, ledą, gamtinę medžiagą buvo kuriami įvairūs inžineriniai statiniai, atliekami eksperimentai. Džiaugiamės galėdami bendradarbiauti ir dalintis gerąja patirtimi su kitais lopšeliais-darželiais.

„Berželis“ grupės pristatyta Steam veikla konferencijos metu https://www.youtube.com/watch?v=EYvn1NQzCB4