2021 m. spalio 28 d. VU ŠA Edukologijos institutas, Šiaulių PPT ir Šiaulių LD „Žilvitis“ vadovai, logopedai, mokslininkai organizavo mokslinę – praktinę apskritojo stalo diskusiją „Vaikų nuo vienerių iki trejų metų kalbos vertinimas“.

Pirmą kartą diskusijoje dalyvavo trijų aukštųjų mokyklų mokslininkai, Tarnybų vadovai ir logopedai praktikai ir kiekvienas galėjo išsakyti savo įžvalgas, teikti siūlymus. Diskusiniai klausimai itin aktualūs logopedams, kurie stebi, kad skaitmeninio amžiaus vaikai pradeda kalbėti vėliau, kad trūksta standartizuotų metodikų kalbos raidai vertinti.
VDU HF lektorė dr. E. Krivickaitė-Leišienė kalbėjo apie naujausius mokslinius tyrimus ir atskleidė priežastis, kurios turi neigiamos reikšmės vaikų kalbos plėtotei. E. Steponėnienė diskusijos dalyvius sudomino VB-MAPP verbalinio elgesio etapų vertinimo ir ugdymo plano rengimo programa. VU ŠA Edukologijos instituto lektorė, logopedė dr. R. Kantanavičiūtė-Petružė atskleidė kiekvienos metodikos, instrumento, kurie naudojami mūsų šalyje ir už jos ribų, tikslą, naudojimo galimybes ir patikimumą. Šiaulių Pedagoginės-psichologinės tarnybos logopedė G. Musteikienė kalbėjo apie mokslo tyrimus ir jų reikšmę vertinti mažų vaikų kalbą, apie vertinimo Tarnyboje aplinkas ir priemones, būdus.
Dalyviai diskutavo apie ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos sutrikimų identifikavimą, dalijosi praktine patirtimi apie vertinimo metodikas, priemones, būdus.
Dėkojame apskritojo stalo diskusijos dalyviams ir pranešėjams už išskirtines žinias, kūrybiškumą, organizuotumą, inovatyvumą!
Dėkojame Šiaulių miesto pedagoginei psichologinei tarnybai už iniciatyvą! Dėkojame Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto mokslininkams už partnerystę ir įkvėpimą