Gerb.Tėveliai, laukiantys eilėje patekti į lopšelį-darželį „Žilvitis“,

informuojame, kad 2019 m. gruodžio 12 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-459 pakeistas Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas. Atkreipkite dėnesį į šio aprašo 11 ir 12 punktus (Aprašą pridedame).

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas