2023 m. balandžio 20 d. respublikos lopšeliai-darželiai „Žilvičiai“ susitiko nuotoliniame renginyje „Matematinis ugdymas naudojant aktyvius STEAM ugdymo metodus“, kuriame pedagogai pristatė savo atviras metodines veiklas, dalinosi darbo patirtimis. Renginio metu dalyviai aktyviai diskutavo, dalinosi patirtimis, kaip ugdomi vaikų matematiniai gebėjimai įvairių veiklų metu, kaip išnaudojamos įvairios ugdymo priemonės ir aplinkos.