Kviečiame susipažinti su Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorės Eglės Ivanauskaitės-Rimšės 2022 metų veiklos ataskaita. Lopšelio-darželio bendruomenė per 10 dienų  nuo ataskaitos paskelbimo (iki 2023-01-29) turi teisę pateikti pasiūlymus, pastabas dėl jos vertinimo Lopšelio-darželio tarybai. Pasiūlymus ir pastabas prašome siųsti Lopšelio-darželio tarybos pirmininkei Gražinai Musteikienei el. p. grazina.musteik@gmail.com

Direktorės Eglės Ivanauskaitės Rimšės 2022 metų veiklos ataskaita