Rytmetėlis „STEAM VELYKOS – PRIEŠ IR IKI mokyklėlė“ per Zoom su Medelyno progimnazijos priešmokykline 0B klase ir lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokykline grupe „Berželis“. Dainavome daineles, deklamavome eilėraščius, darėme bandymus ir eksperimentus su druska ir kiaušiniais „Kiaušinio stovėjimo pamoka“ ir „Kiaušinio plaukimo mokymai“. Po susitikimo kibome į darbus – visi kirpome, klijavome, dekoravome Velykų stalo dekoracijas „Višteles“. Džiaugėmės rasdami įvairesnių būdų švęsti ir bendrauti su draugais – kurti draugiškus ryšius, plėtoti tikslines partnerystes.