Grupių projektai

 

  • "Vanduo – gyvybės ir sveikatos šaltinis";
  • Man čia gera ir smagu;
  • "Mano dienoraštėlis";
  • Žaiskime saugiai:
  • "Atverk močiutės skrynią".

 

 

DSC01875 DSC02068

 

 

 

 

Dalyvaujame Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio ministerijos organizuojamoje ir remiamoje Europos vaisių vartojimo programoje, taip pat programoje „Pienas vaikams“. Ji remiama Europos sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis.

Dalyvaujame Respublikiniame aplinkosauginiane projekte „Mes rūšiuojam“.

Įsisungėme į Respublikinį ikimokyklinių įstaigų prevencinį projektą "Žaidimai moko".

Įgyvendiname bendruomenės projektus "Greitutės ir greitučiai", "Žaliasis virusas", "Sušilkime prie Kalėdų žvakelės", "Aš neskriausiu kitų, prisijunk ir tu".

Vykdome sveikatos stiprinimo ir saugojimo programą "Sveikata visiems".

Į ugdymo turinį integruojame "Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos" programą.

Prisijungėme prie Respublikos švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projekto "Saulėto oranžinio traukinio kelionę per Lietuvą" vykdymo.

Dalyvaujame nacionalinėje programoje "Sveikatiada".

Plėsdami vaikų pažintinę kompetenciją vykdome edukacines programas „Mano kepaliukas“, „Vėlykinis margutis“, "Sferinis kinas", "Nariuotakojai", lankomės saldainių fabrike "Rūta" ir Žaliūkių malūnininko sodyboje.

Aktyviai dalyvaujame Šiaulių m. lopšelio-darželio „Varpelis“ tradiciniame projekte „Saugus vaikas – šeimoje, garvėje, darželyje“ renginiuose.

Palaikome glaudžius ryšius su Medelyno progimnazija ir organizuojame bendrą projektą „Mokyklos link“.

 

DSC01954 DSC02374 DSC02428 IMG_0376 

 

 

 

Bendradarbiavimas

 Lopšelis-darželis „Žilvitis“ draugauja su Respublikos lopšeliais-darželiais „Žilvitis“, Šiaulių Medelyno progimnazija, P.Višinskio bibliotekos vaikų skyriumi, „Rūtos“ saldainių fabriku, Šiaulių Jaunųjų gamtininkų centru, Pedagogine psichologine tarnyba, Šiaulių miesto švietimo centru, Vaiko teisių tarnyba, Visuomenės sveikatos biuru, policijos komisariatu, priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, dainavimo mokykla "Dagilėlis", Sondeckio menų gimnazija ir Šiaulių miesto ikimokyklinėmis įstaigomis „Varpelis“, „Klevelis“, „Žiburelis“, „Gluosnis“, „Sigutė“ ir „Gintarėlis“.