Ikimokyklinis ugdymas

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS teikiamas vaikui nuo 3 iki 5-6 metų. Ugdymo procesas orientuojamas į vaiką, jo poreikius. Vaikai įtraukiami į kūrybinę, sportinę, kultūrinę bei pažintinę veiklą. Dinamiška, informatyvi, psichologiškai ir fiziškai saugi ugdymo aplinka padeda užtikrinti visapusišką vaikų vystymąsi. Pagrindinis vaikų ugdymo metodas yra žaidimas. Žaidžiant ugdomi pažinimo gebėjimai, lavinami judėjimo įgūdžiai, susipažįstama su aplinkiniu pasauliu ir savo vieta jame. Žaislai ir priemonės veiklos centruose žadina vaikų saviraišką, lavina visus pojūčius. Eksperimentuodami, ieškodami ir atrasdami, vaikai patys, savais būdais patikrina, ar tie sprendimai teisingi, pasisemia informacijos. Taip įpranta rinktis, pamatyti, įveikti sunkumus, kritiškai mąstyti ir formuoti sąvokas.

 

Tarptautinė programa „Zipio draugai“ (www.smm.lt)

Priešmokyklinio ugdymo grupės dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai“. Šios programos tikslas – padėti vaikams pažinti ir suprasti savo jausmus ir elgesį, išbandyti ir perimti naujus emocinio atsako ir elgesio būdus. Vaikai mokomi įveikti kasdienius sunkumus, atpažinti savo jausmus ir apie juos kalbėti, išbandyti  ir taikyti būdus, kurie padeda pasijusti geriau, o taip pat padėti kitiems vaikams arba suaugusiems, turintiems kokių nors sunkumų. Vaikystėje įgiję gebėjimą įveikti sunkumus, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik vaikystėje, bet ir paauglystėje bei suaugus. 

 

Socialinio-emocinio ugdymo programa Kimochiai

Nuo 2020 m. rugsėjo įgyvendinama 4 metų amžiaus vaikų  „Berželio“ grupėje. Ši programa yra  puikus būdas mokyti vaikus apie jų jausmus: mokyti  juos įvardinti, paaiškinti tai, ką jaučia. Kimočiai padeda aptarti ne tik tai, ką vaikas jaučia šią akimirką, bet ir tai, kas įvyko namuose, gatvėje, parduotuvėje, žiūrėtame filmuke ir pan.
„Kimochiai“  padeda vaikui įgyti žinių, įgūdžių, kurie reikalingi, kad jus galėtų suprasti bei valdyti savo emocijas, globoti bei rūpintis kitais, priimti atsakingus sprendimus ir konstruktyviai spęsti  keblias situacijas.
„Kimochiai“ – skirtingus charakterius turinčios lėlytės, pavyzdžiui, Debesėlis, Vikšrelis, Katė, Balandė Meilė ir kt. Kiekvienas personažas „slepia kokį nors jausmą“ ir moko vaikus apie juos kalbėti, juos įvardinti ir paaiškinti, ką jaučia.
Pagrindiniai principai:
– puikūs bendravimo įgūdžiai yra socialinių-emocinių kompetencijų pagrindas;
– jausmai veikia elgesį. Vaikai gali išmokti naudoti įvairias priemones, kad padėtų sau emociškai įvairiose situacijose. Pateikiamos unnamed-file

Socialinio-emocinio ugdymo programa Kimochiai yra  puikus būdas mokyti vaikus apie jų jausmus: mokyti  juos įvardinti, paaiškinti tai, ką jaučia. Kimočiai padeda aptarti ne tik tai, ką vaikas jaučia šią akimirką, bet ir tai, kas įvyko namuose, gatvėje, parduotuvėje, žiūrėtame filmuke ir pan.

„Kimochiai“  padeda vaikui įgyti žinių, įgūdžių, kurie reikalingi, kad jus galėtų suprasti bei valdyti savo emocijas, globoti bei rūpintis kitais, priimti atsakingus sprendimus ir konstruktyviai spęsti  keblias situacijas.

„Kimochiai“ – skirtingus charakterius turinčios lėlytės, pavyzdžiui, Debesėlis, Vikšrelis, Katė, Balandė Meilė ir kt. Kiekvienas personažas „slepia kokį nors jausmą“ ir moko vaikus apie juos kalbėti, juos įvardinti ir paaiškinti, ką jaučia.

Pagrindiniai principai:

– puikūs bendravimo įgūdžiai yra socialinių-emocinių kompetencijų pagrindas;

– jausmai veikia elgesį. Vaikai gali išmokti naudoti įvairias priemones, kad padėtų sau emociškai įvairiose situacijose. Pateikiamos priemonės padeda vaikams elgtis pozityviai;

– programos filosofija remiasi penkiais pagrindiniais principais. Kiekvienas vaikas gali išmokti būti PAGARBUS, ATSPARUS, ATJAUČIANTIS, MALONUS IR DRĄSUS;

–  būtina sąlyga socialiniam-emociniam vystymuisi yra visus įtraukiantis ugdymas (įtraukiant visus vaikus nekreipiant dėmesio į jų skirtumus);

– pamokos bei patarimai sudaryti remiantis moksline medžiaga bei tyrimais;

– socialinis emocinis mokymasis trunka visą dieną ir gali vykti tiek specialių pamokų, tiek betarpiškų bendravimo situacijų metu;

– vaikams būtina sudaryti galimybes taikyti naujai išmoktus įgūdžius. Tik taip nauji įgūdžiai įsisavinami;

– suaugusieji priklausantys ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenei gali labai ženkliai daryti t įtaką vaikų socialiniam-emociniam vystymuisi per sąmoningą mokymą, konsultavimą, įvertinimą;

– ikimokyklinio ugdymo specialistai yra tie žmonės, kurie turi galimybę prisidėti prie ypatingų, socialiai reikšmingų pokyčių kartu su vaikais ir tėveliais.

– programos filosofija remiasi penkiais pagrindiniais principais. Kiekvienas vaikas gali išmokti būti PAGARBUS, ATSPARUS, ATJAUČIANTIS, MALONUS IR DRĄSUS;
–  būtina sąlyga socialiniam-emociniam vystymuisi yra visus įtraukiantis ugdymas (įtraukiant visus vaikus nekreipiant dėmesio į jų skirtumus);
– pamokos bei patarimai sudaryti remiantis moksline medžiaga bei tyrimais;
– socialinis emocinis mokymasis trunka visą dieną ir gali vykti tiek specialių pamokų, tiek betarpiškų bendravimo situacijų metu;
– vaikams būtina sudaryti galimybes taikyti naujai išmoktus įgūdžius. Tik taip nauji įgūdžiai įsisavinami;
– suaugusieji priklausantys ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenei gali labai ženkliai daryti t įtaką vaikų socialiniam-emociniam vystymuisi per sąmoningą mokymą, konsultavimą, įvertinimą;
– ikimokyklinio ugdymo specialistai yra tie žmonės, kurie turi galimybę prisidėti prie ypatingų, socialiai reikšmingų pokyčių kartu su vaikais ir tėveliais.
Daugiau galite sužinoti:
https://www.kimochis.com/
httpv://www.youtube.com/watch?v=4dycRR4rjXg&feature=related
httpv://www.youtube.com/watch?v=qaj95y9F_Og&feature=related
httpv://www.youtube.com/watch?v=MXqalRKrf60&feature=player_embedded
httpv://www.youtube.com/watch?v=dzb2tdS0WVM&feature=related