DARBO  LAIKAS IR DARBUOTOJAI

Grupė „Žirniukas“

Darbo laikas 7.30-18.00

Grupė „Coliukė“

Darbo laikas 7.30-18.00

Grupė „Saulės zuikučiai“

Darbo laikas 7.30-18.00

Grupė „Pasaka“

Darbo laikas 7.30-18.00

Grupė „Pelėdžiukas“

Darbo laikas 7.30-18.00

Grupė „Saulutė“

Darbo laikas 7.30-18.00

Darbuotojų kontaktinė informacija

 

PEDAGOGAI

Eil.Nr. Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija Pareigos
1. Eglė Ivanauskaitė-Rimšė
Direktorė
2. Daiva Kovienė III vadybinė kategorija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Indrė Pažereckienė
Muzikos mokytoja Neformaliojo ugdymo mokytoja
4. Gražina Musteikienė Logopedė-ekspertė Logopedė
5. Vida Beleckienė Vyresn.auklėtoja Auklėtoja
6. Rasa Pupininkienė Auklėtoja-metodininkė Auklėtoja
7. Danguolė Pivorienė Vyresn.auklėtoja Auklėtoja
8. Zita Bagdonienė Vyresn.auklėtoja Auklėtoja
9. Nijolė Baltramaitienė Vyresn.auklėtoja Auklėtoja
10. Dalia Navikaitė Vyresn.auklėtoja Auklėtoja
11. Janina Grigalaitienė Auklėtoja-metodininkė Auklėtoja
12. Monika Šlaustienė Auklėtoja Auklėtoja
13. Nijolė Lisienė Vyresn.auklėtoja Auklėtoja