DARBO  LAIKAS IR DARBUOTOJAI

Grupė “Žirniukas”

Darbo laikas: 7.30 – 18.00

Grupė “Coliukė”

Darbo laikas: 7.30 – 18.00

Grupė “Saulės zuikučiai”

Darbo laikas: 7.30 – 18.00

Grupė “Pasaka”

Darbo laikas: 7.30 – 18.00

Grupė “Pelėdžiukas”

Darbo laikas: 7.30 – 18.00

Grupė “Saulutė”

Darbo laikas: 7.30 – 18.00

Darbuotojų kontaktinė informacija

 

PEDAGOGAI

Eil.Nr. Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija Pareigos
1. Rimutė Naudžiuvienė III vadybinė kategorija Direktorė
2. Daiva Kovienė III vadybinė kategorija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Indrė Pažereckienė
Vyresn.muzikos mokytoja Neformaliojo ugdymo mokytoja
4. Gražina Musteikienė Logopedė-ekspertė Logopedė
5. Vida Beleckienė Vyresn.auklėtoja Auklėtoja
6. Rasa Pupininkienė Vyresn.auklėtoja Auklėtoja
7. Danguolė Pivorienė Vyresn.auklėtoja Auklėtoja
8. Zita Bagdonienė Vyresn.auklėtoja Auklėtoja
9. Nijolė Baltramaitienė Vyresn.auklėtoja Auklėtoja
10. Dalia Navikaitė Vyresn.auklėtoja Auklėtoja
11. Janina Grigalaitienė Auklėtoja-metodininkė Auklėtoja
12. Monika Šlaustienė Auklėtoja Auklėtoja
13. Nijolė Lisienė Vyresn.auklėtoja Auklėtoja