DARBO  LAIKAS IR DARBUOTOJAI

Grupė „Obelėlė“

Darbo laikas 7.30-18.00

Grupė „Klevelis“

Darbo laikas 7.30-18.00

Grupė „Lazdynėlis“

Darbo laikas 7.30-18.00

Grupė „Berželis“

Darbo laikas 7.00-17.30

Grupė „Ąžuoliukas“

Darbo laikas 7.30-18.00

Grupė „Eglutė“

Darbo laikas 7.00-17.30

Darbuotojų kontaktinė informacija

 

PEDAGOGAI

Eil.Nr. Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija Pareigos
1. Eglė Ivanauskaitė-Rimšė
Direktorė
2. Daiva Kovienė III vadybinė kategorija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Indrė Pažereckienė∗
Muzikos mokytoja Neformaliojo ugdymo mokytoja
4. Gražina Musteikienė Logopedė-ekspertė Logopedė
5. Vida Beleckienė Vyresn.auklėtoja Auklėtoja
6. Rasa Pupininkienė Auklėtoja-metodininkė Auklėtoja
7. Danguolė Pivorienė Vyresn.auklėtoja Auklėtoja
8. Zita Bagdonienė Vyresn.auklėtoja Auklėtoja
9. Nijolė Baltramaitienė Vyresn.auklėtoja Auklėtoja
10. Dalia Navikaitė Vyresn.auklėtoja Auklėtoja
11. Janina Grigalaitienė Auklėtoja-metodininkė Auklėtoja
12. Monika Šlaustienė∗ Auklėtoja Auklėtoja
13. Nijolė Lisienė Vyresn.auklėtoja Auklėtoja
 14. Vilma Gabalienė Vyresn.auklėtoja Auklėtoja
15. Sonata Janauskienė Socialinė pedagogė
16. Simas Garbenis Judesio korekcijos mokytojas