DARBO  LAIKAS IR DARBUOTOJAI

Grupė „Obelėlė“

Darbo laikas 7.30-18.00

Grupė „Klevelis“

Darbo laikas 7.30-18.00

Grupė „Lazdynėlis“

Darbo laikas 7.30-18.00

Grupė „Berželis“

Darbo laikas 7.00-17.30

Grupė „Ąžuoliukas“

Darbo laikas 7.30-18.00

Grupė „Eglutė“

Darbo laikas 7.00-17.30

 

PEDAGOGAI

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Eglė Ivanauskaitė-Rimšė
Direktorė
2. Daiva Kovienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Indrė Pažereckienė∗
Meninio ugdymo mokytoja
4. Ada Rimkutė Meninio ugdymo mokytoja
5. Gražina Musteikienė Logopedė
6. Vida Beleckienė Auklėtoja
7. Rasa Pupininkienė Auklėtoja
8. Danguolė Pivorienė Auklėtoja
9. Zita Bagdonienė Auklėtoja
10. Nijolė Baltramaitienė Auklėtoja
11. Dalia Navikaitė Auklėtoja
12. Janina Grigalaitienė Auklėtoja
13. Monika Šlaustienė∗ Auklėtoja
14. Nijolė Lisienė Auklėtoja
 15. Vilma Gabalienė Auklėtoja
16. Sonata Janauskienė Socialinė pedagogė
17. Simas Garbenis Judesio korekcijos mokytojas