Vizija

Patraukli, funkcionali, moderni, atvira naujoms idėjoms ikimokyklinio ugdymo įstaiga

 

 Misija

   Užtikrinti kokybišką ikimokyklinės ugdymo programos įgyvendinimą patrauklioje edukacinėje-kūrybinėje aplinkoje, saugoti vaiko sveikatą ir saugumą, formuoti šeimos ir vaiko vertybines  nuostatas, skatinti bendruomeniškumą, puoselėti tautos kultūrą.