Rugsėjo 1-ąją lopšelio-darželio “Žilvitis” bendruomenė susirinko Žaidimų dienoje, kurioje vaikučius ir jų tėvelius pasitiko nuotaikingi personažai. Visa bendruomenė aktyviai įsitraukė į Žaidimų dienos veiklas. Su mokslo ir žinių diena!!!