„Lazdynėlio“ grupės ugdytinis Kovas dalyvavo respublikinėje švietimo ir ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių darbų parodoje-konkurse „Seku seku pasaką – pasakų būtybės“ ir laimėjo III vietą. Nuoširdžiai sveikiname.