DARBO  LAIKAS IR DARBUOTOJAI

Grupė "Žirniukas"

Darbo laikas: 7.30 – 18.00

Grupė "Coliukė"

Darbo laikas: 7.30 – 18.00

Grupė "Saulės zuikučiai"

Darbo laikas: 7.30 – 18.00

Grupė "Pasaka"

Darbo laikas: 7.30 – 18.00

Grupė "Pelėdžiukas"

Darbo laikas: 7.30 – 18.00

Grupė "Saulutė"

Darbo laikas: 7.30 – 18.00

 

 

Darbuotojų kontaktinė informacija

 

PEDAGOGAI

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Pareigos

1.

Rimutė Naudžiuvienė

III vadybinė kategorija

Direktorė

2.

Daiva Kovienė

III vadybinė kategorija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

3.

Rasa Jankauskienė

Vyresn.muzikos mokytoja

Neformaliojo ugdymo mokytoja

4.

Gražina Musteikienė

Logopedė-ekspertė

Logopedė

5.

Vida Beleckienė

Vyresn.auklėtoja

Auklėtoja

6.

Rasa Pupininkienė

Vyresn.auklėtoja

Auklėtoja

7.

Danguolė Pivorienė

Vyresn.auklėtoja

Auklėtoja

8.

Zita Bagdonienė

Vyresn.auklėtoja

Auklėtoja

9.

Nijolė Baltramaitienė

Vyresn.auklėtoja

Auklėtoja

10.

Dalia Navikaitė

Vyresn.auklėtoja

Auklėtoja

11.

Janina Grigalaitienė

Auklėtoja-metodininkė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja

12.

Edita Baranauskienė

Auklėtoja-metodininkė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

13.

Nijolė Lisienė

Vyresn.auklėtoja

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

14.

Irena Teodora Radavičienė Vyresn.auklėtoja Auklėtoja