Vizija

Šiuolaikiška, nuolat besimokanti, tobulėjanti ir besikeičianti, siekianti aukštesnių standartų, bendradarbiauti ir konkuruoti pasiruošusi ikimokyklinė įstaiga, orientuota į vaiko poreikius, jo individualius gebėjimus, įgyvendinanti vaiko visapusiško ugdymo idėją.

 

Misija

      Bendrojo ir specialiojo ugdymo paslaugos vaikams, tinkamos galimybės vaikų raidai ir socializacijai, vaiko brandinimas mokyklai;

      Palanki, kūrybišką bei laisvą vaiką ugdanti aplinka, humaniški, demokratiški santykiai;

      Aukštos kvalifikacijos, kompetetingi pedagogai;

      Ugdomojo proceso partnerė – šeima.

 

Filosofija

Vaikystė vertinama kaip nepakartojama žmogaus gyvenimo vertybė.

Kiekvienas vaikas – unikali pasaulio būtybė, kurią reikia mylėti, saugoti ir gerbti tokį, koks jis yra.

Vaikas – aktyvus savo gyvenimo kūrėjas, o jo plėtojamos kultūros priimamos kaip vertybės.