Lopšelio-darželio taryba

Pirmininkė – Rasa Jankauskienė, neformaliojo ugdymo mokytoja;

Sekretorė – Zita Bagdonienė, auklėtoja;

Nariai:

Rasa Pupininkienė, auklėtoja;

Rasa Tamutienė, ūkio dalies vedėja;

Ona Bitkevičienė, auklėtojos padėjėja;

Alfaga Stelingienė, vyr.virėja;

Inga Sungailienė, tėvų atstovas;

Neringa Valienė, tėvų atstovas;

Vykintas Savickas, tėvų atstovas.

 

Pedagogų taryba

Pirmininkė – Rimutė Naudžiuvienė, direktorė.

Sekretorė – Daiva Kovienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Rasa Jankauskienė, meninio ugdymo mokytoja;

Gražina Musteikienė, logopedė;

Janina Janėnienė, bendrosios praktikos slaugytoja;

Nijolė Lisienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Edita Baranauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja;

Janina Grigalaitienė, auklėtoja;

Dalia Navikaitė, auklėtoja;

Zita Bagdonienė, auklėtoja;

Danguolė Pivorienė, auklėtoja;

Rasa Pupininkienė, auklėtoja;

Vida Beleckienė, auklėtoja;

Irena Teodora Radavičienė, auklėtoja;

Nijolė Baltramaitienė, auklėtoja.