Lopšelio-darželio "Žilvitis" pareigybių sąrašas

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Ūkio dalies vedėjo pareigybės aprašymas

Vyr.buhalterio pareigybės aprašymas

Raštinės (archyvo) vedėjo pareigybės aprašymas

Bendrosios praktikos slaugytojo pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas

Neformaliojo ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Apskaitininko pareigybės aprašymas

Vyr.virėjo pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas

  Darbininko pareigybės aprašymas 

Kiemsargio pareigybės aprašymas

Pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas

Valytojo pareigybės aprašymas