Vaiko gerovės komisija

Komisijos pimininkė – Daiva Kovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Gražina Musteikienė, logopedė;

Nariai:

Janina Janėnienė, bendrosios praktikos slaugytoja;

Dalia Navikaitė, auklėtoja.

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Pirmininkė – Daiva Kovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Janina Grigalaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Rasa Jankauskienė, neformaliojo ugdymo mokytoja;

Gražina Musteikienė, logopedė;

Silva Sabaliauskienė, Švietimo skyriaus Veiklos analizės ir neformaliojo ugdymo poskyrio vyriausioji specialistė.

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) metodinė grupė

Pirmininkė – Dalia Navikaitė, auklėtoja;

Sekretorė – Danguolė Pivorienė, auklėtoja;

Nariai:

Rasa Jankauskienė, neformaliojo ugdymo mokytoja;

Gražina Musteikienė, logopedė;

Nijolė Lisienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Edita Baranauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Janina Grigalaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Rasa Pupininkienė, auklėtoja;

Zita Bagdonienė, auklėtoja;

Nijolė Baltramaitienė, auklėtoja;

Irena Teodora Radavičienė, auklėtoja;

Vida Beleckienė, auklėtoja.

 

Įvaizdžio kūrimo komandos darbo grupė

Koordinatorė – Daiva Kovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Sekretorė – Rasa Tamutienė, ūkio dalies vedėja

Nariai:

Rasa Jankauskienė, neformaliojo ugdymo mokytoja;

Gražina Musteikienė, logopedė;

Janina Grigalaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

 

Veiklos įsivertinimo koordinavimo grupė

Koordinatorė – Daiva Kovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Nijolė Lisienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Janina Grigalaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.